مهاجرت 70 هزار دانش آموز / برخی خانواده ها از پایتخت به شهرهای اطراف به جمعیت دانش آموز شهری تهران اضافه می شود.


مهاجرت 70 هزار دانش آموز / برخی خانواده ها از پایتخت به شهرهای اطراف به جمعیت دانش آموز شهری تهران اضافه می شود.

پیش بینی می کنیم حدود 70 هزار دانش آموز به کل دانش آموزان شهرستان های استان تهران اضافه شود که تعدادی اتباع، تعدادی مهاجر استانی یا خارج از کشور و تعدادی نیز فرزندان تهرانی هستند. در استان که وارد کلاس اول می شوند.


مسعود بهرامی مدیر کل آموزش و پرورش شهری استان تهران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا از افزایش مهاجرت خانواده ها از تهران به شهرستان های این استان و اقدامات این اداره کل برای آمادگی در برابر تقابل فرهنگی مهاجران و اتباع در مدارسی که در زیر توضیح داده است می خوانید.


مشکل کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش یکی از موضوعاتی است که به کرات مطرح می شود و البته اقداماتی نیز در این راستا انجام شده است. از این چالش در آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران و راهکارهای اتخاذ شده برای حل این چالش بگویید.


یکی از مهم ترین چالش های ما در مدیریت مدارس شهری استان تهران، مدیریت منابع انسانی است. این چالش یک شبه ایجاد نشد و ما می خواهیم با یک استراتژی و راه حل یک شبه آن را حل کنیم. سال هاست که بحث کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش در سطح کشور مطرح می شود و شهرستان های استان تهران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بخشی از تغییر در آمار فعلی کمبود نیروی کار به نتایج اقداماتی بستگی دارد که هفته آینده به اطلاع ما خواهد رسید. به عنوان مثال، موضوع استقرار مجدد می تواند تا حدودی این کمبود منابع انسانی را معکوس کند. حدود 5 هزار نفر از همکاران فرهنگی در سامانه نقل و انتقالات برای خروج از استان اقدام کرده اند و از سوی دیگر چندین همکار در استان های دیگر برای انتقال به شهرستان های استان تهران اقدام کرده اند. یادآور می شوم که تمامی اختیارات واگذاری از ادارات کل سلب شده و به سامانه واگذاری منتقل شده و تمامی شرایط خاص از جمله ازدواج، فرزند، عوارض پزشکی و… در نظر گرفته شده است. بنابراین اولین نکته برآورد میزان کسری نیروی کار است. نتایج واگذاری ها باید وارد شود تا بتوانیم ورودی و خروجی استان را جمع کنیم.


وضعیت منابع انسانی در مدارس شهری استان تهران


سوال دیگر مربوط به نتیجه آزمون ماده 28 است که سازمان سنجش آموزش کشور قرار است هفته آینده آن را اعلام کند و سپس ارزیابی کنیم که چه تعداد نیروی انسانی متعهد به آموزش و پرورش هستند و می توانیم برای آنها مفید باشیم. سال تحصیلی جدید از فرصت های آنها استفاده کنیم، از طرفی همکارانی هستند که بازنشسته می شوند و تا پایان مرداد ماه درخواست این همکاران را دریافت می کنیم و پس از تایید نتایج این سه مولفه اصلی، ما ارزیابی دقیق تری از نیازها و آمار کمبود نیروی انسانی خواهد داشت البته این سه مولفه اصلی است و مولفه های دیگری مانند مرخصی زایمان برای زنان، معلمان سرباز که یا به گروه ما اضافه می شوند یا آزاد شده، مرخصی بدون حقوق، از کارافتادگی و… همان سه مولفه ای که گفتم جزء اصلی هستند، در سطح نیروی انسانی ما هستند.


در مورد وضعیت نیروی انسانی مدارس شهری استان تهران چه زمانی به جمع بندی می رسید؟


نتایج این موارد تا پایان مرداد ماه مشخص می شود و تا اول شهریور ماه می توانیم در مورد وضعیت نیروی انسانی خود برای ساماندهی مهرماه نتیجه گیری کنیم. البته یک نکته مهم را یادآوری می کنم؛ همکاران ما با در نظر گرفتن تجربه سال های گذشته و فرصت هایی که بر اساس جذب و انتقال و … می دهند، تمریناتی را در اول مهر، پایان تیر و اوایل مرداد انجام دادند که بر اساس آن بحث بحث شد. در مورد منابع انسانی صورت گرفت. همه مناطق ما بر اساس فرضیات بودند. ما بررسی کردیم که چقدر نیروی انسانی داریم، چقدر باید حق تحصیل داشته باشیم، چقدر ظرفیت خدماتی وجود دارد و … یک بار بین ما و منطقه 21 ما انجام شده است و تا حدودی از وضعیت نیروی کار اطلاع داریم. سازمان برای سال تحصیلی جدید اما تا زمانی که مولفه هایی که گفتم مشخص نشود نمی توانیم در سال تحصیلی جدید وضعیت نیروی انسانی را به تفصیل تحلیل کنیم.


مهاجرت


یکی از چالش های آموزش و پرورش در شهرستان های استان تهران بحث مهاجرت است اما شاید نکته مغفول در این چالش مهاجرت از شهر تهران به شهرهای اطراف باشد. آیا این نوع مهاجرت و علل آن را مطالعه کرده اید و آیا چالشی در این زمینه دارید؟


برای ما مهاجرت در معنای عام به معنای جمعیتی است که به استان تهران اضافه می شود که بخشی از آنها ملیت و برخی هم هموطنانی هستند که از استان های همجوار به استان تهران می آیند، اما سوال اینجاست که آیا اتباع هستند یا هموطنانی که از استان تهران می آیند. استان تهران. شهرهای دیگر به استان تهران مهاجرت می کنند، نمی گویم 100 درصد اما بیشتر در شهرستان های استان تهران مستقر می شوند. مشکل دیگر هموطنانی است که به دلیل اشتغال، شرایط کار و زندگی و… از مرکز تهران به حاشیه مهاجرت می کنند. از آنجایی که ما آماری از سیستم های مسکن و غیره نداریم، نمی توانیم آمار دقیقی از این نوع مهاجرت ارائه کنیم، اما می دانیم که این اتفاق می افتد و از میزان سوابق موجود در پرونده دانش آموزان ما هنگام ثبت نام در مدارس که نشان می دهد قبلی است. سال در تهران و سال بعد در یکی از شهرستان های استان تهران ثبت نام کرد.


پیش بینی 1400 کلاس درس با ورود دانش آموزان جدید


چند دانش آموز به دانش آموزان شهرستان های استان تهران اضافه شده است؟


در مجموع پیش‌بینی می‌کنیم حدود 70 هزار دانش‌آموز به کل دانش‌آموزان شهرستان‌های استان تهران اضافه شوند که تعدادی از آن‌ها اتباع، برخی مهاجران داخل یا خارج از استان و تعدادی نیز فرزندان شهری هستند. در استان تهران که وارد کلاس اول می شوند. البته در کلاس دوازدهم هم خروجی داریم. این تعداد دانش آموز ورودی حدود 1400 کلاس درس به ما اضافه می کند که موظف به برنامه ریزی برای آنها هستیم و همچنین پیش بینی های اولیه را انجام داده ایم تا در اولین اقدام کمترین چالش را داشته باشیم.


نسبت به سال گذشته تعداد دانشجویان ورودی افزایش یافته است


آیا این تعداد درخواست دانشجو نسبت به سال های گذشته افزایش یا کاهش داشته است؟


تعداد دانشجویان ورودی افزایش یافته و امسال افزایش دانشجویان نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.


آیا در ابتدای مهر برای این تعداد ورودی با این اکانت مشکل خواهید داشت؟ ترتیبش دادی؟


می دانیم که در سال جدید 70 هزار دانش آموز اضافه داریم و با توجه به توزیع هایی که انجام شده، تعدادی در کلاس های موجود و برخی نیز در کلاس جدید که همان 1400 کلاس است، ساماندهی می شوند. قبلا هم گفتم و از این تعداد کلاس، بخشی از نیاز توسط همکاران ما در معاونت نوسازی و تجهیز مدارس تهیه شده است. در آموزش و پرورش در هر استان دو دستگاه داریم. ما یک سازمان آموزش و پرورش هستیم و مسئولیت منابع انسانی، آموزش، کلاس های درس و غیره را بر عهده داریم. به موازات آن، دستگاه دیگری داریم، اما زیرمجموعه ما محسوب نمی شود و هیچ تداخلی با آن نداریم. این سازمان نوسازی و تجهیز مدارس است که مسئولیت ساخت و تجهیز، نوسازی و بهسازی مدارس را بر عهده دارد. ما به سادگی استفاده می کنیم و نیاز را اعلام می کنیم و آنها تحویل می دهند.


توجه به مقوله چندفرهنگی به دلیل روند فزاینده مهاجرت


آیا در جریان افزایش مهاجرت به شهرهای استان تهران و ایجاد فضای چندفرهنگی و تقابل فرهنگ های مختلف، این موضوع یکی از چالش های شماست و برنامه و تمرکزی روی آن دارید؟


موضوعی که مطرح کردید مهم است و هفته گذشته جلسه ای در این زمینه داشتیم و میزبان تعدادی از جامعه شناسان و فعالان عرصه ملی بودیم، حتی ملی پوشانی که به نوعی فعال اجتماعی بودند و در مورد موضوعات مختلف از جمله بحث و تبادل نظر کردیم. ثبت. ، فرم کمک آموزشی که استانداری باید برای اتباع صادر کند و… گفت و گوی اولیه داشتیم و اتفاقاً از تفاوت های فرهنگی با خبر هستیم، اما به هر حال این شرایط شرایطی است که ما حرفی برای گفتن نداشتیم. ساختمان. به عنوان مثال، جنگی که در افغانستان شروع شد و چالش هایی که در مرز ایجاد شد مواردی بود که آموزش و پرورش اهمیتی نداشت، اما با همه محدودیت ها و چالش هایی که درگیر آن هستیم، دوست داریم مراقب باشیم. نکته مهم. بود


حدود 800 مدرسه غیردولتی داریم


تعداد مدارس غیردولتی در شهرستان های استان تهران چقدر است و آیا از الگوی آموزشی مصوب پیروی می کنند و نظارت می شوند؟


مدل شهریه مدارس غیردولتی بر اساس سیستم تحت نظارت سازمان مدارس غیردولتی تعیین می شود و با مولفه ها و درصدهایی برای افزایش اجاره بها، افزایش نیرو و … تعیین می شود. مدارس غیردولتی این رقم را گزارش می کنند و به هیئت نظارت استان و سپس شورای سیاست گذاری کشوری غیردولتی می رسد و شهریه نهایی تصویب و اعلام می شود و این شهریه با توجه به امکانات هر مدرسه متفاوت است. مدرسه و همکاران ما این موضوع را رصد می کنند و تاکنون در شهرستان های استان تهران نکته خاصی در این زمینه نداشته ایم. عموما مدارس غیردولتی در شهرستان های استان تهران از آن دسته ای نیستند که بخواهند شهریه بالا داشته باشند. در حال حاضر حدود 800 مدرسه غیردولتی در مقاطع مختلف در شهرستان های استان داریم که به خانواده ها خدمات ارائه می کنند.


آیا این نسبت مدارس غیردولتی نسبت به مدارس دولتی رعایت می شود؟


حدود 8 تا 9 درصد دانش آموزان استان تهران در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند. از این 70 هزار دانش آموزی که امسال وارد مدارس می شوند، همان 8 تا 9 درصد وارد مدارس غیردولتی می شوند. به اندازه ای که مدارس دولتی می سازیم قطعا یکی دو مدرسه غیردولتی می سازیم و این نسبت در مدارس استان تهران در مدارس غیردولتی بین 8 تا 9 درصد دانش آموزان است که سال هاست ادامه دارد.


بنابراین در شهرستان های استان تهران این مشکل را نمی بینیم که در برخی موارد نبود مدارس دولتی خانواده را مجبور به ثبت نام فرزندان خود در مدارس غیردولتی کرده است؟


تأسیس مدرسه غیردولتی بر اساس قوانین مصوب شورای اسلامی صورت می گیرد. اینطور نیست که به مدارس غیردولتی در یک شهر یا در مقطع خاصی که مشکل فضای آموزشی وجود دارد، مجوز بدهیم یا رد کنیم. بحث تامین امکانات آموزشی و ساماندهی مدارس ما در آموزش و پرورش ربطی به اساسنامه و قوانین مدارس غیرانتفاعی ندارد. بر اساس این اساسنامه در صورتی که مؤسس دارای شاخص های مورد نظر باشد می تواند برای اخذ مجوز تأسیس مدرسه غیردولتی اقدام کند. این به معنای خوب یا بد بودن یک منطقه از نظر سرانه آموزش نیست. بلکه هر موسسه ای که دارای شاخص و استاندارد پیشنهادی باشد می تواند برای دریافت مجوز اقدام کند. دیگر اینکه فضایی که مؤسس برای تأسیس مدرسه غیردولتی در نظر گرفته است باید شاخص های خاصی داشته باشد و همکاران ما در نوسازی و تجهیز مدارس از فضا بازدید می کنند و بر اساس این فضا به مدرسه تازه تأسیس ظرفیت می دهند. ممکن است مؤسسه ای با شرایطی مشابه با مؤسسه دیگری در همان شهر، سهمیه 90 دانش آموزی را با توجه به ساختمانی که برای مدرسه در نظر گرفته است، اختصاص دهد و مؤسسه دیگری با مکان های متفاوت، ظرفیت پذیرش 120 دانش آموز را دریافت کند. . بنابراین تأسیس مدارس غیردولتی تابع قوانین خودش است و ربطی به ظرفیت مدارس دولتی و … ندارد.


انتهای پست/