منشأ بارندگی ها در منطقه دشت ارژن مشخص نیست/ باران تنها 20 درصد منابع زیرزمینی را تغذیه می کند.


منشأ بارندگی ها در منطقه دشت ارژن مشخص نیست/ باران تنها 20 درصد منابع زیرزمینی را تغذیه می کند.

رئیس مرکز تحقیقات زمین شناسی و معدنی جنوب کشور با اشاره به اینکه بارش در نقاطی مانند داش ارژن که شیب دارد مشخص نیست به کجا می رود، گفت: اگرچه این آب ها باید دشت ها را تغذیه کند و بعد خوب باشد. روی دریاچه پرشان اثر می گذارد، اما مسیر درستی را طی نمی کنند و به نقطه ای دیگر و رودخانه ای دیگر منحرف می شود و در نهایت خارج می شود.


طهمورث یوسفی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه متأسفانه در برخی از دشت های استان شکاف ایجاد شده است، افزود: روستاهای دیندارلو، داراب و برخی نقاط بین کوه و دشت در دامنه شمالی قرار دارند. از روستاهای مرادشت و نقش رستم و شول کم بوده است.


رئیس مرکز تحقیقات زمین شناسی و مواد معدنی جنوب کشور با بیان اینکه بارندگی و سیل روز گذشته باعث فرونشست زمین در استان فارس نشده است، گفت: برخی از نقاط زمین مانند مرکز شهرستان. در دشت های استان فارس در گذشته سکونتگاهی عمودی وجود داشته و تحت تاثیر سیل و بارندگی قرار نداشته است. هیچ بخش ندارد.


وی با اشاره به اینکه فرورفتگی های ایجاد شده از قبل در دشت ها ناشی از فرونشست، باعث ته نشین شدن مرکز دشت می شود، گفت: این امر باعث می شود نقاط نزدیک کوه به دلیل اختلاف با مرکز دشت منطبق نشوند. در نوع در نهایت منجر به ترک هایی می شود که در نقاطی مانند قیر و کارزین، فسا، داراب، دشت مروداش و … به وضوح قابل مشاهده است.


بارندگی به مسیر سیلاب دیندارلو منحرف شد


رئیس مرکز تحقیقات زمین شناسی و مواد معدنی جنوب کشور با بیان اینکه جریان آب در نقاط واقع در شکاف ها قطع شود و از ورود آب به داخل شکاف ها جلوگیری شود، انحراف جهت آب پیشنهاد شد. ورود به سیلاب


نفوذ آب به شکاف‌ها در دشت‌ها، تمام قسمت‌های زیر آن قسمت‌ها و گالری‌ها و تونل‌ها را شسته و باعث ریزش آن‌ها می‌شود، وی گفت: افزایش باز بودن دشت‌ها و تعریض شکاف‌ها مشکلات زیادی را در این مناطق ایجاد می‌کند.


یوسفی همچنین با اشاره به اینکه سیل و بارندگی می تواند ابعاد فاصله داراب و ششده قره بلاغ فسا را ​​افزایش دهد، خاطرنشان کرد: همه این موارد باید به گونه ای باشد که مسیر آب از این قطعه جدا شود.


بارش تنها 20 درصد از منابع زیرزمینی را تغذیه می کند


رئیس مرکز تحقیقات زمین شناسی و مواد معدنی جنوب کشور در ادامه با اشاره به اینکه بارندگی و نفوذ آب به داخل زمین قطعا منابع زیرزمینی را تغذیه می کند، گفت: برای تکمیل این فاز نیاز به یک روند مستمر و بارندگی است. در کوهستان 20 درصد آب تغذیه می شود و به زیر زمین می رود.


یوسفی با اشاره به اینکه باران به دلیل اینکه اطلاعات دقیقی از پراکندگی آن در این قسمت ها نداریم و مشخص نیست به کدام سمت می رود به سمت شکاف ها هدایت می شود، ادامه داد: قطعا امکان دارد این آب به حد مناسبی نرسد. آبخوان و قسمت اعظم این آب به صورت مجاری جریان دارد و به عمق می رود.


رئیس مرکز زمین شناسی و تحقیقات معدنی جنوب کشور با اشاره به اینکه بارندگی و سیل در دشت باران به شکاف های سطح زمین نفوذ می کند، گفت: قطعا این بارندگی ها تاثیری بر دشت دارابه و کمبود آن ندارد. تحقیقات ما را از دانستن اینکه دقیقاً چه اتفاقی برای این آب‌های داخل افتاده است بازداشته است. زمین اتفاق می افتد.


انتهای پست/