معاملات با شرکت هایی که قرارداد سفید منعقد کرده اند


معاملات با شرکت هایی که قرارداد سفید منعقد کرده اند

فرماندار آبیکا گفت: شرکت ها و گروه هایی که از کارگران امضای قرارداد سفید دریافت می کنند، بررسی می شود.


به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، حامد فتوحی از معامله با شرکت ها و گروه هایی که از کارگران درخواست عقد قرارداد سفید دارند خبر داد.


فرماندار شهرک آبیک افزود: مجتمع های صنعتی که به کارگر حق و حقوق نمی دهند در صورت عقد قرارداد سفید برخورد می شود.


وی افزود: از سوی دیگر اگر خدمات رسانی به مردم به قصد سیاه نمایی قطع شود، برخورد صورت می گیرد.


فتوحی با بیان اینکه اخیرا از سوی شرکتی که قراردادهای سفید امضا می کرد با وی تماس گرفته شد، اظهار داشت: در صورت مشاهده چنین مواردی گزارش دهید تا موضوع را پیگیری کنیم.


فرماندار آبیک در ادامه گفت: شرکت هایی که زیر نظر کانون کارفرمایان کار می کنند نمی توانند قانون را رعایت کنند و در چارچوب آن حرکت نکنند با این موضوع برخورد خواهد شد.انتهای پیام/