مصرف بنزین به 130 میلیون لیتر در روز رسید/ صنعت خودرو اولین متهم کمبود بنزین ایران است


مصرف بنزین به 130 میلیون لیتر در روز رسید/ صنعت خودرو اولین متهم کمبود بنزین ایران است

رئیس کانون صنف بازرگانان گفت: میانگین فروش سال گذشته; البته با توجه به کرونا حدود 76 تا 77 میلیون لیتر در روز بود اما امسال این رقم بسیار بیشتر بود و حتی به حدود 130 میلیون لیتر در یک روز رسید.


همایون صالحی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره کمبود بنزین در جایگاه های خاص اظهار کرد: تاکنون گزارشی مبنی بر کمبود بنزین و یا خودداری از توزیع بنزین از جایگاه های عرضه در کشور ارائه نشده است، مگر اینکه وجود داشته باشد. تصادف بوده در یک پمپ بنزین خاص و چرخه بیرون


وی افزود: واقعیت این است که مصرف و عرضه بنزین بالا بوده و از میانگین فروش پیش بینی شده در سال گذشته فراتر رفته است. البته با توجه به کرونا حدود 76 تا 77 میلیون لیتر در روز بود، در حالی که امسال این رقم بسیار بالاتر بوده و حتی به حدود 130 میلیون لیتر در یک روز رسیده است.


رئیس اتحادیه اصناف ثابت میانگین مصرف بنزین در چهار ماهه امسال را تقریباً 101 میلیون لیتر در روز اعلام کرد.


وی گفت: تولید بنزین کشور در بهترین حالت 104 میلیون لیتر در روز است و با تعمیرات اساسی به 94 میلیون لیتر در کف می رسد. در حال حاضر تناسبی بین تولید و مصرف وجود ندارد، در این شرایط باید برای تامین بنزین تدابیری اتخاذ شود، مگر اینکه عرضه برای کاهش مصرف طراحی شده باشد.


صالحی تاکید کرد: مشکل مصرف بنزین در کشور ما این است که حمل و نقل عمومی هنوز بهبود نیافته و خودروهایی با استانداردهای بسیار قدیمی دنیا هم نداریم. در حال حاضر مصرف بنزین در خودروها در سراسر جهان 4.5 لیتر در هر 100 کیلومتر است در حالی که در کشور ما این شاخص بیش از 12 لیتر در 100 کیلومتر است.


وی یادآور شد: مشکل مصرف سوخت به عوامل زیادی مرتبط است که در صورت ادامه این رویه با مشکل تامین مواجه خواهیم شد.


رئیس اتحادیه صنف بازرگانان درباره کمبود عرضه در برخی از پمپ بنزین های تهران گفت: در برخی مناطق تردد درشکه ممنوع است و با توجه به اینکه تعداد کامیون های ده چرخ به دلیل مشکلات اجاره ای کاهش یافته و یا خارج از محدوده هستند. در چرخه حمل و نقل، ممکن است سوخت به جایگاه ها نرسد، اما مشکلی در تامین گاز نداریم و سوخت کافی در جایگاه ها وجود دارد.


انتهای پست/