مصادره دارایی های روسیه ممکن است به قطع کامل روابط بین مسکو و واشنگتن منجر شود


مصادره دارایی های روسیه ممکن است به قطع کامل روابط بین مسکو و واشنگتن منجر شود

یک مقام وزارت خارجه روسیه هشدار داد که هرگونه تصرف دارایی های روسیه توسط آمریکا منجر به قطع کامل روابط واشنگتن و مسکو خواهد شد.


به گزارش ایلنا، به نقل از جروزالم پست، یک مقام وزارت خارجه روسیه هشدار داده است که هرگونه مصادره دارایی های روسیه توسط آمریکا منجر به قطع کامل روابط واشنگتن و مسکو خواهد شد.


این خبر را خبرگزاری تاس به نقل از رئیس اداره آمریکای شمالی وزارت خارجه روسیه گزارش داده است.


این مقام مسئول گفت: ما به آمریکایی ها هشدار می دهیم که انجام این کار می تواند به روابط دوجانبه آسیب دائمی وارد کند.


وی افزود: البته این قضیه نه به نفع آمریکاست و نه به نفع ما.


وی افزود: نفوذ آمریکا بر اوکراین به حدی افزایش یافته است که واشنگتن عملاً به طرف درگیری با مسکو تبدیل می شود.انتهای پست/