مزایا و معایب برنامه های سلامتی

در سطح اجتماعی، استانداردهای بهداشت عمومی در سال‌های اخیر از بسیاری جهات به شدت کاهش یافته است. با افزایش تعداد مشکلات سلامتی، میانگین فعالیت بدنی افراد کاهش می یابد. این امر بیشتر به کاهش سلامت عمومی در جمعیت کمک کرده است.

برای مهار این روند نگران کننده، شرکت ها شروع به توسعه (یا اجرای) برنامه های سلامتی کرده اند. هدف اساسی این برنامه ها بهبود سلامت عاطفی و جسمی گروه هدف کارکنان است.

ایده اصلی پشت هر برنامه سلامتی، بهبود سلامت فرد است. این تلاش اغلب توسط شرکت‌های بیمه، شرکت‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی برای کارکنان یا سایر ذینفعان آغاز می‌شود. این برنامه ها به مسائل مرتبط با سلامتی، از جمله ابعاد عاطفی، جسمی و ذهنی زندگی یک فرد می پردازد. آنها سعی می کنند با افزایش سطح فعالیت بدنی و تغییر عادات غذایی، تغییراتی در سبک زندگی شرکت کنندگان در برنامه ایجاد کنند.

بسیاری از شرکت ها مشوق های مشارکت مانند هدایا، روزهای تعطیل و حتی کاهش حق بیمه را ارائه می دهند. موفقیت برنامه کلی به نوع گروه هدف بستگی دارد.

مزایا و مزایای مرتبط با اجرای یک برنامه سلامتی مدیریت شده عمیق و مهم است. سبک زندگی بهتر – همراه با افزایش فعالیت بدنی – منجر به کاهش مشکلات سلامت عمومی مانند کلسترول، دیابت، چاقی و سکته می شود. زندگی شاد و پربار بدون سلامت کافی غیرممکن است.

برای شرکت ها و همچنین شرکت های کوچک و متوسط، برنامه های سلامتی به افزایش رضایت شغلی کمک می کند. کارکنان سالم‌تر به شرکت کمک می‌کنند تا از مخارج سلامتی خود جلوگیری کند و عملکرد شغلی را بهبود بخشد. افزایش نشاط و سلامت کارمند ارتباط مستقیمی با عملکرد او در محل کار دارد. مدیریت استرس را نیز می توان از طریق برنامه های سلامتی به طور موثر درمان کرد.

برنامه های سلامتی مزایا، اما چالش های خود را نیز دارند. یکی، موفقیت اساسی هر برنامه به اشتیاق شرکت کنندگان بستگی دارد. بیشتر افراد تمایل دارند با انگیزه یا انرژی لازم در چنین برنامه هایی شرکت نکنند. اغلب اوقات برای افراد دشوار است که برای چنین ابتکاراتی وقت بگذارند. در برنامه های سلامت کارکنان، مهمترین مسئله توانایی شرکت در ایجاد فضای مشارکت فعال در عین تامین منابع لازم برای حفظ برنامه است. سرمایه گذاری اولیه اغلب قابل توجه است و مدتی طول می کشد تا عملاً در قالب پس انداز نهایی محقق شود. بسیاری از کارمندان همچنین نگرانی هایی در مورد حفظ حریم خصوصی دارند زیرا بسیاری از این برنامه ها شامل ارزیابی کامل سلامت هستند. اغلب کارکنانی که بیشترین سود را خواهند برد، انگیزه شروع کار را نیز ندارند.

اصل راهنما برای هر برنامه سلامت شرکتی بسیار ساده است: این تلاشی است برای بهتر کردن و بهره‌وری زندگی مردم. فقدان فعالیت بدنی همراه با رژیم غذایی نامناسب معمولاً منجر به افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی می شود. مزایای مرتبط با چنین برنامه ای آشکار است و هرگز نمی توان آن را دست کم گرفت. مانع اساسی برای موفقیت هر برنامه، کمبود مزمن انگیزه است. تنها زمانی که افراد مصمم به اصلاح سبک زندگی باشند، چنین برنامه ای می تواند واقعاً مؤثر باشد.

رژیم لاغری سریع