مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی قزوین به زایمان هزار نوزاد کمک کرد


مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی قزوین به زایمان هزار نوزاد کمک کرد

رئیس جهاد دانشگاهی استان کزوین گفت: اولین مرکز درمان ناباروری در استان توسط جهاد دانشگاهی در سال 92 راه اندازی شد و تاکنون حدود 1000 نوزاد با درمان های ارائه شده در این مرکز متولد شده اند.


به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، فرشاد پیله چی در نشست با خبرنگاران استانی اظهار کرد: جهاد دانشگاهی در حوزه علمی و فناوری و همچنین فعالیت های دانش بنیان و آموزشی، پژوهشی و فرهنگ محور فعالیت های مختلفی را انجام می دهد.


رئیس جهاد دانشگاهی استان قزوین ادامه داد: مرکز تجاری سازی فناوری و مرکز جامع علمی کاربردی در حوزه های علمی، آموزشی و فرهنگی فعال هستند.


این مسئول گفت: حدود 50 هزار نفر از خدمات مختلف جهاد پزشکی، آموزشی و فرهنگی دانشگاه استان استفاده می کنند.


وی بیان کرد: به منظور تمرکز فعالیت های جهاد دانشگاهی، ساخت مجتمع پژوهشی و فناوری جهاد دانشگاهی در حال انجام است که نیازمند وام 100 میلیارد تومانی است که با کمک های دولتی، استانی و خیریه تلاش می کنیم. .


پیله چی ادامه داد: 40 میلیارد تومان از محل سفر رئیس جمهور برای حوزه سازندگی جهاد دانشگاهی در نظر گرفته شده است که می توان از آن برای تکمیل مجتمع درمانی این نهاد استفاده کرد.


وی بیان کرد: فعالیت های ما در حوزه کارآفرینی و اشتغال زایی باید به گونه ای مدیریت شود که تجاری شده و زمینه تحقق و عرضه به بازار را فراهم کند و برگزاری نمایشگاه های مختلف در این زمینه موثر است.


انتهای پست/