مدیر عامل مرکز دفتر توسعه اقتصادی برای دومین بار رهبر سال ایران شد.


مدیر عامل مرکز دفتر توسعه اقتصادی برای دومین بار رهبر سال ایران شد.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، سعید شعبانیان، خالق برندهایی مانند محله من و عطارمارکت، سال گذشته در اجلاس 100 رهبر شایسته در ایران به دلیل دستاوردهای خود تجلیل شد، در حالی که از بین 100 رهبر نامزد شده، برسی داران به عنوان برگزیده انتخاب شد. شایسته ترین مدیر کشور


2


این جلسه با حضور میهمانان کشوری از جمله حجت سلام مرتضی آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی و دکتر فریدون عباسی، نماینده مجلس و رئیس شورای سیاستگذاری جلسه، دکتر. سعید خزایی. یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران (پدر علم آینده کشور، رئیس کمیته اجلاس و روسای وزارت صنعت و تجارت ایران ارشد در روز سه شنبه 10 دی 1401 برگزار شد. ، سالن اصلی مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما.


من باید بگویم؛ معیارهای انتخاب مدیر شایسته سال، کارآفرینی، توسعه، ابتکار و خلاقیت و همچنین سابقه عملکرد است. در این مراسم به مهندس سعید شعبانیان نشان مدیر شایستگی کشور اعطا شد.


3


پایان رپورتاژ تبلیغات