مدیرکل کتابخانه های عمومی استان البرز منصوب شد


مدیرکل کتابخانه های عمومی استان البرز منصوب شد

دبیر کل سازمان کتابخانه های عمومی کشور در حکمی علی ماندری پور را به سمت مدیرکل کتابخانه های عمومی و دبیر کل انجمن کتابخانه های عمومی استان البرز منصوب کرد.


به گزارش ایلنا از البرز مهدی رمضانی، متن این حکم خطاب به علی ماندری پور دبیرکل این موسسه به شرح زیر است:


«نظر به تعهد، مسئولیت و شایستگی فرهنگی و اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم شما را به مدت یک سال به سمت «مدیرکل کتابخانه‌های عمومی و سرپرست دبیرخانه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان البرز» منصوب می‌کنم.


بی شک رسالت دینی، انقلابی و ملی همه پیشکسوتان فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی حفظ پویایی و اعتبار آرمانی و پاسداری هوشیارانه و علمی از آنان است. انجام این وظیفه مهم و پسندیده که به ویژه در نهاد کتابخانه های عمومی کشور به عنوان یک وظیفه فرهنگی بیان شده است، مستلزم توجه همدلانه و آگاهانه به نکاتی است که بر رعایت آنها در ایجاد و اجرای برنامه ها تاکید می کنم:


توجه به برنامه ریزی و تعیین اهداف و بسیج امکانات برای اجرای آنها، ساماندهی وظایف ستادی برای ایجاد بهره وری و مشارکت کارکنان، کنترل فرآیند و نظارت بر آنها با هدف و صمیمیت، توجه ویژه به خدمات رسانی به اعضا و ارتباط نزدیک. با مردم از طریق ظرفیت سرمایه انسانی، ارتباط صمیمانه با کتابداران و تلاش برای تسهیل وظایف آنان، هم افزایی با سایر مراکز و نهادهای فرهنگی استان به ویژه با انجمن کتابخانه های عمومی استان و مدیریت به موقع و مسئولانه کتابداران. فرصت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان برای توسعه جغرافیایی و فرهنگی کتابخانه ها.


مدرنیته و کارآمدی حاصل از انجام وظایف فوق الذکر نوید اجرای اساسی ترین وظیفه نهاد کتابخانه های دولتی – ترویج فرهنگ کتاب، کتابخوانی و دانش را می دهد.


توفیق در انجام وظایف سازمانی خود را از درگاه خداوند مهربان خواستارم و امید است وقف نهاد کتابخانه به جنابعالی پاسخی در خور احترام مردم شریف این مرز و بوم داشته باشد. با تشکر و کارما.”انتهای پست/