محسن نظیری نماینده ایران در سازمان های بین المللی مستقر در وین شد


محسن نظیری نماینده ایران در سازمان های بین المللی مستقر در وین شد

محسن نظیری اصل در آستانه عزیمت به این ماموریت در دیدار با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه برنامه کاری خود را برای این دوره کاری ارائه و در جریان توصیه ها و رهنمودهای وزیر امور خارجه قرار گرفت. کشور.


به گزارش ایلنا، بنا به پیشنهاد حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و پذیرش رئیس جمهور، محسن نظیری عسل به عنوان سفیر جدید و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل منصوب شد. دفتر در وین و همچنین نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی.


محسن نظیری عسل در آستانه عزیمت به این ماموریت در دیدار با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه برنامه کاری خود را برای این دوره کاری ارائه کرد و در جریان توصیه ها و رهنمودهای وزیر امور خارجه قرار گرفت. کشور.


نظیری دارای مدرک دکترای حقوق بین الملل است و علاوه بر عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران و نماینده دائم سابق مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو، در چندین ماموریت بین المللی حضور داشته است. سازمان ها در پرونده کاری خودانتهای پست/