متخصص تغذیه دکتر احمد سا


کم کاری تیروئید و تغذیه

02-07-2019

ان پارکینسون

ان پارکینسون – توصیه های تغذیه ای برای تاثیر لا به پا

22-08-2019

لول شیره انگور و عسل

مروز ایی می تواند که آهن بدن ما را افزایش دهد و کم خونی از فقر آهن کمک کند.

قاعدتا باید عرض کنم نه دوشاب نه عسل آهن قابل توجه است به این منظور منظور از این است که ما به خاطر آهن این مواد غذایی استفاده نمی کنیم از این مواد مواد غذایی بسیار شیرین استفاده می کنیم که باید استفاده شود. شدن ذائقه شیرین ما می شوند.

دکتر تغذیه و مشاور تغذیه ، به

دیدگاهتان را بنویسید