ما نگاه بسیار انتقادی به کم لطفی و توجه شهرداری/شهرداری در اجرای تصمیمات مربوط به منطقه فقیر داریم.


ما نگاه بسیار انتقادی به کم لطفی و توجه شهرداری/شهرداری در اجرای تصمیمات مربوط به منطقه فقیر داریم.

رئیس شورای شهر شیراز گفت: البته نگاه انتقادی به شهرداری داریم چرا که شهرداری نسبت به اجرای تصمیمات مربوط به پیشگیری از محرومیت زدایی کم لطفی کرده و کم توجهی کرده است و باید حساسیت بیشتری می کرد. . و بیشتر روی این موضوع کار کرد.


به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شورای شهر شیراز، مهدی طاهری رئیس شورای شهر شیراز گفت: حذف یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی و امام (ره) است و تداوم آن دیده می شود. نه به دستورات و اصول اکید حضرت آقا».


وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در تشریح سیاست های شورای ششم گفت: مردم شورای ششم را یک شورای انقلابی می دانند و این موضوع را وظیفه اصلی خود می دانیم و تمرکز بر پیشگیری از محرومیت زدایی محور اصلی کار است. شورا. شورا.


طاهری افزود: شورای اسلامی شهر شیراز در دوره ششم در سند رویکرد 72 این موضوع را یک محور جدی و بخشی از رویکردهای اصلی شورا می داند.


رئیس شورای شهر شیراز تاکید کرد: اگر بی حقوقی تنها برند یا شاخص شورای ششم نیست، یکی از مهمترین شاخص هاست.


وی افزود: تصاحب چیزی نیست که طی یک یا دو سال اتفاق بیفتد، یک اتفاق غیرمنتظره که سال ها اتفاق نیفتاده است باید به سمت اصلاح زیرساخت ها برود. و موافق هستند.


وی ادامه داد: بحث تبدیل کمیسیون به کمیته محرومیت زدایی به هیچ وجه از ارزش سؤال کم نمی کند بلکه صرفاً برای کاهش زمان اصلی کار قانونی شورا است و این سؤال درباره کمیسیون اطلاعات نیز است. که از نظر ما یکی از مسائل مهم است، این اتفاق افتاد و با توسعه شهر ادغام شد و به این معنی نبود که ساختمان هوشمند برای ما کمتر اهمیت دارد، اتفاقاً اینها مسائل بسیار مهمی در شهر است. شهر شیراز و ادغام آنها به معنای تضعیف یکی و تقویت دیگری نیست، بلکه هر دو باید با هم کار کنند.


طاهری تاکید کرد: بنابراین هیچ کس نباید بدخواهانه این را مطرح کند که محرومیت زدایی در شورا دیدگاه ضعیفی دارد، زیرا محرومیت زدایی شعار و رویکرد اساسی ما بوده و هست و تا پایان شورای ششم اگر بیشتر از این نباشد، به قوت خود باقی خواهد ماند. ..


وی خاطرنشان کرد: بیشتر اقدامات این کمیسیون به سمت پروژه ها بوده و کمتر در قالب لوایح، مفهوم حقوقی روشن آن این است که شهرداری تلاش لازم را برای ارائه لایحه برای رفع مشکلات محرومیت زدایی نداشته و در بلکه نشان می دهد چه زمانی تعداد پروژه های محرومیت زدایی در حوزه بیشتر بوده است، شورای شهر در این زمینه بسیار اهتمام داشته است و این مهم ترین انتقاد ما به شهرداری است که شهرداری با شعار انقلابی خود این کار را انجام داده است. به اندازه کافی برای رفع کمبود انجام نشده و آنچه باید در نگاه عموم مردم با ادب و رنگارنگ دیده شود، دیده نشد.


این ششمین عضو شورا افزود: رئیس شورا همچنین تاکید می کند که رئیس کمیسیون محرومیت زدایی که تاکنون با دقت، حساسیت، هوشمندی، هوشمندی و شجاعت این کمیسیون را رهبری کرده و به این نقطه رسانده است، از این پس هم ایشان و هم سایر اعضای شورا باید در این زمینه به فعالیت خود ادامه دهند تا بتوانیم به هدف خود برسیم.


طاهری تاکید کرد: اگر این شورای مدعی انقلابی بودن نتواند پیامدهای ملموس و قابل اندازه گیری در این حوزه برای مردم به ویژه در مناطق محروم در اقصی نقاط شهر داشته باشد، این امر برای شورا منفی تلقی می شود. از این رو قطعا به صورت ویژه به این موضوع نگاه خواهیم کرد.


انتهای پست/