ما از پایبندی مداوم ایران به اصل چین واحد قدردانی می کنیم


ما از پایبندی مداوم ایران به اصل چین واحد قدردانی می کنیم

سفیر جمهوری خلق چین در تهران تاکید کرد: از پایبندی مستمر ایران به اصل چین واحد قدردانی می کنیم.


به گزارش ایلنا، ژانگ هوآ سفیر جمهوری خلق چین در تهران با اشاره به گفتگوی تلفنی اخیر روسای جمهور ایران و چین و حمایت ایران از سیاست چین واحد، در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: ما از ایران قدردانی می کنیم. ادامه پایبندی به اصل چین واحد


انتهای پست/