لم ورزش | 7 ااتژی تغذیه و تمرین اران ال


در این اله ا

موضوع که به یک اران المپیکی شدن کار دشواری است ، خب یک راز نیست. یک ابرانسان در وجود ا خب شاید نه. ورزشکاران المپیکی تمرینات را به عنوان یک کارکنان به صورت یک شغل تمام وقت انجام داده اند ، زیرا در واقع این کار تمام وقت در سطح آنها است و در تمرین که تمرین و انگیزه می شود به مراحل میرسد که برای آنها مدال طلا به ارمغان میآورد امکان دارد املا (یا در بخشهای مختلف املا) الاتر از سطح شما ، بازاریابی اصلی مورد استفاده از پیچیده نیست.

ا و اور یک تیم اری ایالات متحده آمریکا ، مشاور دوره بندی دوره رنسانس ا رها ایجاد کرد.

از تکنیکهای مشابه متعهد شدند تا به هدفی که واقعاً به دست آورید ، این راهنماییهای ایزراتیل برای استمرار و قدرت شما در پیگیری پیشرفت خود تا به آرزوهای تناسب اندام خود است ، با این حال ، ممکن است این تکنیکها در حد متوسط ​​نسبت به مسائل باشد. از موارد المپیک بعدی قابل مشاهده هستند.

ا رژیم غذایی و ورزش عجین با

الی اندازه افی ا به: استمرار داشته اشید. –

به اا اا اور پزشکان.

ا حسگوید: «برای مثال ، اگر یک ا وعده ایی را ا بدهد ، به یک جلسه تمرینی او اشته با.” “یک ا ایی در سطح بالا اقعا اهمیت پیدا کرد.

با ا ا آن دسته ای هستند که همیشه لاش ای افزایش حتم احتمالاً این را متوجه فهمشوید.

– یزر است شما المپیکی نباشید ، اما آن را از تلاشتان در جهت حفظ هدف و ایبندی امهتان درس بگیرید.

اد غذای مناسبی را برای تغذیه خود انتخاب کنید

7 ااتژی تغذیه و تمرین اران ال

ا ورزشکاران المپیکی در مراکز ورزشی مانند لیک پلید و برخی ا به ایی تمرین تمرین کردند. ویژه در مورد ا ابراین بیشتر اوقات ، می توانید هر غذای لذیذی را که لشان اهد بخورند بخورید. آنج را ای خوبتتر کردن!

سا ۱۱ ست. اما آدمها از ارگانهای مختلف می توانند استفاده کنند و متخصصین اگر متخصص تغذیه اشته ب انید که با این کار را انجا و یا کمی از مسیر.

به اید شما

صورت لزت آماده کردن غذاهای اا سختش را تغییر دهید

ا ارانی که در نزدیکی زندگی و خود ا ا ای ایی هستند ، آماده تهیه غذا بطور هفتگی برای عمل ا. م

«بسیا از مردم از این ایده و غرق در این که مطمئن اید سرآشپزهای قهاری هستند تا غذاهای خود را دهان کند.» ا یک ای الم اید حا صد نوع ا مغذی و الیه باشد ، این درست نیست. شکل که سخت نگرفتن ، آم. به اده‌سازی ا احتیاج ال!

«در ا اگر وا واایناین در شروع ، مطمئن شوید که غذا خوشمزه امخورید. اً غذای کم ارزش نخورید و: رژیم غذایی ازات ا. برای گناهانم کفاره نمونهم ، »او شگگوید. ا فقط سعی کنیدید

اران المپیکی از رژیم های هوسی پرهیز انجام داد

ا ا: این قطعنامه ا «قطع جدید ،» غ ا ا ااق اید لزلاً ای اان اا ا انند هیچ

“اگر به امتحان رژیمهای غذایی عجیب و غریب ادامه دهید ، این امکان وجود دارد که همیشه جانک فود یا غذاهای زیاد بخورید و نگران مقدار کالری خود نباشید ، با انواع رژیمهای خاص و عجیب سروکار داشت و دائما با آنها سروکله میزنید ؛ به

به امی که ال و وزن خود را حفظ کردید ، میزان مصرف غذای خود را افزایش دهید.

اهدافی را مشخص کنید که واقعاً و دا

استراتژی تغذیه و تمرین ورزشکاران ال

اران المپیکی نیازی به جستجوی زیاد برای یافتن بیشتر و یا بهتر ندا. ا

م ا گر ا گم کرده اید ، کاری انجام داده اید ، شاید بخواهید چیزی متفاوتی را امتاحن کنید.

هر چیزی از تمرینات ورزشی متفاوتی مثل هنرهای رزمی ترکیبی گرفته تا کراس فیت یا شرکت در تمرینات رشته های ورزشی تیم شما را به مسیر اصلی لایف استایل متناسب با شما یا مناسبتر برگردانده و شما را در این مسیر جهت دهی و حفظ می کند.

“ا [هدف شما] با استفاده از روحیه شما مچ می شود ، به سادگی می توانید ایجاد کنید فقط به این دلیل كه میخواهید آن را انجام دهید … اگر واقعاً شما میخواهید انجام دهید ، هست و برایتان هیجانانگیز و مفرح است پس انجام دهید ، این می تواند یک انگیزه عالی ا. “

شوید که این واقعاً آنه نیستند

اران المپیکی ، ورزشکاران تمام هستند. ااف ای ا به طور کامل برنامه ریزی شده و مهمتر از همه البی هستند. لایلی افراد عادی کمی کمی از هدف زندگی خود منحصر به نفس بودند.

گر ا “شم و اصلا یکی نیست باشم یا … پس هیچ وقت این اتفاق نمیافتد ، درست است اما اگر کسی بگوید ،” هی ، بیا یک هواپیمای کاغذی بساز “، شما میگویید:” چه خوب ، من الان به کاغذ احتیاج دارم ، شاید به یک آموزش ا YouTube… “

ا آخرین. ا

کمی ثابت قدم با

زما از ال که تصمیمات جدید در ال کمرنگ شدن ا اید این روند دلسردکننده با. اا ین

«لطفاً نگویید ،» اوه ، من مطمئن نیستم رژیم من من کامل است یا «. متمم که اید رها »ا کنید و ادامه دهید ، زیرا برخی از مواقع باید لوی خود را سخت کنند. ا همیشه باید ای غذاهای با پخت ا میزان ال. ا ا که امکان دارد کارها را وارد کنید ، اما برای زمانی که همه چیز به ناچار دشوار شد ، باراده با. اتفاقی که فرمان را اریم بیفتد اینست که من اما وزنم را کاهش داد. اگر آسان بود ، همه لاغر.

و ترجمه: elmevarzesh.com


دیدگاهتان را بنویسید