قنات ها عامل اصلی فرونشست در تهران/ تهران دارای 500 کیلومتر قنات شناسایی شده است.


قنات ها عامل اصلی فرونشست در تهران/ تهران دارای 500 کیلومتر قنات شناسایی شده است.

یکی از اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد: یکی از مهم ترین دلایل افزایش ازدحام در شهر تهران وجود بیش از 500 کیلومتر قنات و احتمالاً به همین تعداد است. قنات های پنهان، سرگردان و مخفی.


علی بیت الهی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره جلسه خیابان سپه تهران گفت: 14 مرداد ماه جاری در خیابان میدان سپه ریزش رخ داد و محدوده این خیابان را مسدود کرد. مشکل اصلی در پدیده فرونشست این است که در هنگام تلفات، آب های سطحی وارد کانال های آب زیرزمینی مانند قنات ها و شکاف ها و چاله های متروکه ای می شود که به طور طبیعی زیرزمینی هستند و به دلیل نفوذ بیشتر آب در هنگام بارندگی، میزان نفوذ آب در هنگام بارندگی زیاد است. باران. حرکت و قدرت تخریب آن، عمل شستشوی آب زیرزمینی تسریع می شود و گودال هایی در زیر زمین ایجاد می شود.


وی ادامه داد: این روند با حفاری و انسداد رگ های آب در مسیر کانال ها در مواردی مانند ساخت و ساز ساختمان و همچنین تجمع آب در پشت دیوارهای زیرزمینی و گودبرداری های عمیق تشدید می شود و شستشو و انتقال خاک باعث ایجاد گودال هایی در زیر می شود. اب. خاک سطحی که گودال ها در اثر رواناب های محیطی به ویژه در راهروها و میادین پرتردد در حال ریزش هستند و شاهد فرونشست هستیم.


یکی از اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه تاکنون چندین ریزش در خیابان تهران داشته ایم و در آینده نیز ادامه خواهد داشت، گفت: به نظر می رسد همین اتفاق در خیابان تهران رخ داده است. حادثه فرونشست زمین در میدان سپه و گودال به دلیل انحنای آسفالت زیر آسفالت قابل مشاهده است. نکته مهم این است که این نشت ها در میادین و جاده های پرتردد می توانند باعث تصادف و خطرناک شوند.


بیت الهی با اشاره به صف طولانی قنات ها در تهران تاکید کرد: یکی از مهم ترین دلایل افزایش تجمعات در تهران وجود بیش از 500 کیلومتر قنات است و احتمالاً به همین میزان نیز مخفی، متروک و مخفی وجود دارد. قنات ها . تحقیقات انجام شده در شرق به غرب تهران نشان می دهد که در هر 400 متر از شمال به جنوب شهر یک رشته قنات وجود دارد و در گذشته باغ های جنوب تهران از طریق این قنات ها آبیاری می شد و امروزه این زمین ها به ساختمان تبدیل شده است. و همچنین این قنات ها آزاد شدند


وی ادامه داد: با توجه به اینکه قنوات خصوصی هستند و از نظر قانونی بلاتکلیف هستند و بلاتکلیفی در خصوص مسئولیت قانونی قنوات وجود دارد که باید مشخص شود، معتقدم ساماندهی قنوات شهری باید بر عهده یک ارگان خاص باشد مانند یک شهرداری.


یکی از اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به مسئولیت وزارت نیرو در مدیریت قنات های متروکه و قنات های شهری گفت: وزارت نیرو از منظر آب مسئول است. منابع اما در بحث صنعت قنات باید به این نکته توجه شود، همه قنات ها ملک خصوصی هستند و البته با توجه به حجم کاری سنگینی که سازمان این قنات ها بر دوش دستگاه های اجرایی تحمیل می کند، طبیعی است که ارگان ها نمی خواهند این مسئولیت را بر عهده بگیرند، اما این موضوع باید در مقام بالاتر مشخص شود.


بیت الهی افزود: معتقدم از آنجایی که آب جاری در بسیاری از این قنات ها توسط شهرداری تهران برای آبیاری فضاهای شهری نیز استفاده می شود، مناسب ترین دستگاه اجرایی که قادر به ساماندهی این تعداد قنات است شهرداری تهران است.


وی با تاکید بر اینکه وقتی همه فرونشست ها از جمله شهران، خیابان پیامبر، مولوی، سره خیام را بررسی می کنیم، آثاری از کانال های متروکه را مشاهده می کنیم، گفت: یکی از دلایل فرونشست خیابان سپه، انتقال آب زیرزمینی است. کانال هایی که بسیاری از این کانال ها دارند به طور دقیق شناسایی نشده اند و نقشه توزیع کانال دقیقی وجود ندارد. بنابراین یکی از ضروری ترین اقدامات برای احداث ساختمان ها و سازه ها و حفظ ایمنی محیط شهری و جلوگیری از فرونشست سطحی، تهیه نقشه دقیق لوله آب است.


یکی از اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تاکید کرد: در فصل بارندگی در ارتفاعات تهران و شمال، آب از طریق مسیل ها وارد اعماق زمین در تهران می شود و به دلیل اینکه شیب تند، ما در تهران، توانایی شناورهای آب زیرزمینی برای تخریب آن افزایش می یابد و این وضعیت بسیار آزاردهنده است.


انتهای پست/