قزوین توانست رتبه اول تولید ماهیان زینتی را در کشور کسب کند


قزوین توانست رتبه اول تولید ماهیان زینتی را در کشور کسب کند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزاقستان: قزوین رتبه سوم تولید ماهیان زینتی را در کشور دارد که شاید از نظر ظرفیت رتبه اول را در کشور داشته باشد.


به گزارش ایلنا، رژکنه پلاتو در نشست مدیریت شیلات و آبزی پروری گفت: سال گذشته 140 تن ماهیان خاویاری در مزارع پرورش ماهی استان تولید شد.


رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کاسوین در ادامه به برنامه های این سازمان برای توسعه آبزی پروری اشاره کرد و گفت: این کمیسیون با راه اندازی و فعال سازی 9 حوزه آبزی پروری، ظرفیت صادرات 24 میلیون یورویی ایجاد می کند. شاهرود و خزنان.


وی افزود: در حال حاضر تنها مرکز تولید جعبه های استاندارد طبی در کشور مربوط به استان قزوین است که می توان آن را نقطه قوت ملی در بحث شیلات و خدمات پزشکی دانست.


در این نشست که با حضور مدیر شیلات و آبزی پروری و کارشناسان شیلات سازمان برگزار شد، وضعیت ظرفیت توسعه، ظرفیت ها و اهداف شیلات و آبزیان در استان قزوین بررسی شد.


انتهای پست/