قرعه کشی جوایز برای برندگان جشنواره اتم 2 برگزار شد


قرعه کشی جوایز برای برندگان جشنواره اتم 2 برگزار شد

قرعه کشی پذیرندگان جشنواره اتم 2 (جشنواره افزایش حجم فروش دستگاه های کارتخوان شارژ کیش) با حضور معاونان توسعه بازار و امور پذیرندگان و جمعی از نمایندگان بازرسی برگزار شد. و بخش های نظارت و برندگان گوشی های هوشمند این جشنواره معرفی شدند.


با برگزیدگان این جشنواره تماس گرفته و از آنها تشکر و قدردانی خواهد شد و جوایز با هماهنگی دفاتر ایران کیش در روزهای آینده تحویل خواهد شد.


اجرای جشنواره اتم ۲ اقدامی با هدف افزایش سهم تراکنش های خرید پولی از دستگاه های کارتخوان ایران کیش است.

این جشنواره هر ماه برای علاقه مندان برگزار می شود.انتهای پست/