قرار است مسابقات بیماران خاص و پیوند اعضا برگزار شود


قرار است مسابقات بیماران خاص و پیوند اعضا برگزار شود

دبیر فدراسیون ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضا گفت: از سال 1377 به دلیل اینکه ورزشکاران ما در گروه های پرخطر قرار دارند، مسابقه حضوری نداشته ایم.


به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سید محسن موسوی در نشست انتخاباتی رئیس شورای ورزش بیماران خاص و اعضای استان قزوین اظهار کرد: خدماتی که در این فدراسیون به ورزشکاران ارائه شد رایگان است و با توجه به آن اعتباراتی. . محدود هستند، نیازمند جذب خیرین و حامیان مالی هستیم.


دبیر فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا ادامه داد: درآمدزایی قانونی برای هیئت های استانی از جمله اقداماتی است که استان ها برای تامین نیازهای مالی خود در دستور کار قرار دارند.


وی بیان کرد: برگزاری دوره های تئوری مربیگری و سالن بدنسازی یکی از راه های کسب درآمد است.


این مقام مسئول بیان کرد: به طور معمول 10 درصد بودجه این وزارتخانه باید در اختیار هیأت های استانی قرار می گرفت که امسال به دلیل محدودیت های موجود کاهش یافته است.انتهای پست/