فولاد مبارکه فعالیت های گسترده ای در زمینه کاهش مصرف آب انجام داده است


فولاد مبارکه فعالیت های گسترده ای در زمینه کاهش مصرف آب انجام داده است

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آبفای استان اصفهان از فعالیت گسترده فولاد مبارکه در زمینه کاهش مصرف آب خبر داد.


به گزارش ایلنا، محمود چیتیان معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آبفای استان اصفهان در خصوص میزان برداشت صنایع از حوضه زاینده رود گفت: میزان برداشت کلیه صنایع مهم حوضه زاینده رود در استان اصفهان 61 میلیون متر مکعب در سال است. که حدود 40 میلیون مترمکعب آن برداشت می شود که حدود 10 میلیون مترمکعب از آب های سطحی از آب های زیرزمینی و حدود 11 میلیون مترمکعب از پساب ها برداشت می شود.


وی افزود: بر اساس مصوبه هیات عالی آب، مصرف آب رودخانه زیندرود توسط صنعت استان کاهش و جایگزین پساب شود. در این راستا شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با رصد مستمر صنایع این منطقه، میزان آب عرضه‌شده به آن را کاهش داده است. به طوری که میزان مصرف آب های سطحی صنایع مهم استان از 90 میلیون مترمکعب در دهه 70 به حدود 40 میلیون مترمکعب در حال حاضر رسیده است.


چیتیان تصریح کرد: در این میان شرکت فولاد مبارکه نیز در زمینه کاهش مصرف آب، بازیافت و مدیریت کاهش مصرف آب هزینه های زیادی را صرف اقدامات و فعالیت های گسترده کرده است. همچنین جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب برای جایگزینی بخشی از آب خام مصرفی از دیگر فعالیت های این صنعت بوده است.


معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آبفای استان اصفهان با تشریح برداشت فولاد مبارکه در سال های اخیر گفت: کل برداشت فولاد مبارکه به طور متوسط ​​سالانه 19 میلیون مترمکعب بوده که 7.5 میلیون مترمکعب آن از رودخانه بوده است. 7 میلیون متر مکعب از خط آب شرب، 2 میلیون متر مکعب از فاضلاب و 2.5 میلیون متر مکعب از آب زیرزمینی.


وی یادآور شد: حجم استخراج فولاد مبارکه از زاینده رود در سال 98 معادل 10.3 میلیون مترمکعب و در سال 1400 معادل 7.5 میلیون مترمکعب بوده است. البته لازم به ذکر است که تخلیه آب زیرزمینی و پساب در این 3 سال مشابه بوده است.
انتهای پست/