فرمایشات و رهبری امام در مبارزه با مواد مخدر راهگشاست


وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری مبارزه با مواد مخدر را نیز جهاد بزرگ خواندند، افزود: این فرمایشات راه را برای ما هموار می کند و مسئولیت ما را سنگین می کند.

دبیرکل سازمان ملل تصریح کرد: این مسئولیتی که در آن فعالیت می کنیم نباید صرفاً به عنوان یک شغل و وظیفه تلقی شود، بلکه باید به عنوان یک امر دینی، دینی، اخلاقی و انسانی تلقی شود. زیرا خداوند در قرآن فرموده است که کسی که انسان را نجات دهد، گویی همه انسانها را نجات داده است.

مومنی افزود: اگر نگاه ما به این کار دینی باشد، خداوند کمک می کند و موانع را برطرف می کند، اگر برنامه ریزی ها و سیاست ها درست باشد، به خدا توکل کرده و نیت ما الهی است و برای قرب الهی تلاش می کنیم، خداوند هم همین کار را می کند. ” آن کمک می کند.

وی با بیان اینکه باید در امر مبارزه با مواد مخدر تلاش بیشتری کنیم، افزود: برای تداوم امام حسین(ع) باید تلاش بیشتری کنیم و رهبری هم ادامه دادند.

دبیرکل سازمان ملل گفت: در اینجا با امام راحل تجدید میثاق می کنیم که تا آخرین نفس به انقلاب اسلامی وفادار باشیم و راه شهادت را ادامه دهیم، مصمم تر از همیشه باشید.

به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ مومنی در پایان گفت: ما وظیفه بزرگی داریم. به همین دلیل است که همه اعم از مسئولان، مردم، نخبگان و… باید در این جهاد بزرگ کمک کنند.