فردا کارگاه آموزشی مدیران تیم های لیگ برتری و لیگ یک؛ بحث در مورد برخورد با دوپینگ و تبانی


    فردا کارگاه آموزشی مدیران تیم های لیگ برتری و لیگ یک؛  بحث در مورد برخورد با دوپینگ و تبانی

روز پنجشنبه 22 مرداد ماه تمرین دستیاران و مدیران تیم های لیگ برتری و لیگ یک برگزار می شود.


به گزارش ایلنا، سمینار آموزشی دستیاران و مدیران تیم های لیگ برتری و دسته اولی روز پنجشنبه 22 مردادماه در محل آکادمی ملی المپیک واقع در مجموعه ورزشی انقلاب از ساعت 9 الی 16 برگزار می شود. PM


در این سمینار موضوعات مربوط به برگزاری صحیح بازی، آخرین تغییرات قوانین فوتبال و تذکرات لازم برای امور انضباطی، تبانی و شرط بندی، مبارزه با پینگ مضاعف و اقدامات پزشکی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. کارمندان دولت


انتهای پست/