غذا هیجان انگیز مدیترانه ا


غذا مدیترانه ا

غذا هیجان انگیز مدیترانه ا

ا حفظ تناسب اندام به عنوان یکی از دغدغه ه در زندگی افراد به شمار می آید. س ال این موضوع ، همیت یک رژیم غذایی منا بیش از پیش خود را من می دهد. گر
با ما اهت باشید تا ا رژیم غذایی مدیترانه ای بیشتر آشنا شوید.

ا رژیم مدیترانه ا

مطالعات نشان داده است که بیماریهای مزمن و التهابی مانند بیماریهای شناختی ، قلبی- عروقی ، سندرم متابولیک ، آرتریت روماتوئید ، چاقی ، دیابت نوع 2 و سرطان در کشورهایی که از رژیم غذایی مدیترانه ای پیروی می کنند ، از سایر کشورها است به ابراین یک رژیم غذا الم می ا تقویت ا بدن ا الآشته با.

مدیترانه ای چیست؟

به به به

اای اصلی رژیم غذایی مدیترانه ای ارتند ا:

• ا: ات ، میوه ها ، لات امل و چربی ا الم
• هفتگی: اهی ، مرغ ، حبوبات و تخم مرغ
• متوسط: لات لبنی
• مصرف محدود: گوشت قرمز و شیرینی جات
• آب اوان
وعده های غذایی همراه با خانواده و دوست داشتن و داشتن تحریک بدنی منظم و دیگر مهم رژیم مدیترانه ای ا.

غذاهای گیاهی بیشتر و غذاهای حیوانی کمتر

ا رژیم ، بیشتر حجم وعده های ایی الد گیاهی ا. اهای حیوانی به میزان متوسط ​​(غذاهای دریایی ، ماکیان ، تخم مرغ لبنیا) یا محدود (گوشت قمزان) یعنی گایای دریایی

های سالم رژیم مدیترا ا

های الم یکی از پایه اصلی رژیم غذایی مدیترانه ای هستند. ا که چربی های اسالم (چربی های اشباع و ترا) در بروز بیماری های مزمن و التهابی نقش مهمی دا.

زیتون (چربی اشباع نشده) منبع ص دانه ها مغزها ، چربی اشباع نشده اند.

ماهی در رژیم ایی مدیترانه ای ا میزان الایی ار ا. به –

اهای ممنوع در رژیم غذایی مدیترا ا

دیدگاهتان را بنویسید