علت اصلی خسارت زلزله ساخت و ساز توسط افراد غیر ماهر است


علت اصلی خسارت زلزله ساخت و ساز توسط افراد غیر ماهر است

یکی از اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس بر اساس بررسی های کارشناسی، با تاکید بر اینکه عامل اصلی خسارات ناشی از زلزله دخالت افراد غیر ماهر در ساخت و ساز است، گفت: با توجه به شرایط موجود، در حال حاضر با توجه به شرایط و ضوابط و مشکلات ناشی از زلزله، درگیر شدن افراد غیر ماهر در ساخت و سازها هستیم.


به گزارش ایلنا، مرداد خواجهپور روز یکشنبه ۱۸ مردادماه در جلسه شورای فنی استان فارس گزارشی از خسارات زلزله اخیر هرمزگان و عوامل موثر بر این مشکل ارائه کرد.


وی افزود: با توجه به لرزه خیز بودن استان فارس رعایت نکات فنی در بحث ساخت و ساز بسیار ضروری است و برای جلوگیری از حوادث مشابه حادثه هرمزگان در استان فارس، لازم است مسئولان مربوطه قاطعانه از وقوع حادثه جلوگیری کنند. افراد فاقد صلاحیت از دخالت در ساخت و ساز بحث در مورد ساخت و ساز.


حیاپورا با اشاره به زلزله های گذشته کشور و تجربه تلخ زلزله هرمزگان از نظر خسارت به مراکز درمانی و تخریب اجزای غیرسازه ای در این واحدها و همچنین واژگونی قفسه های داروخانه ها، ایمنی مراکز درمانی را خواستار شد. و مراکز بهداشتی درمانی پس از وقوع چنین حوادثی خدمات بی وقفه را تضمین کنند.


دبیر هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی فارس با اشاره به خسارات وارده به مراکز مذهبی از جمله مساجد در زلزله هرمزگان و حوادث قبلی، خواستار خدمات مهندسی مطلوب (طراحی، نظارت و اجرا) در این مراکز شد. .


خواجه پور تاکید کرد: باید با استفاده کامل از خدمات مهندسی و مصالح استاندارد، آموزش مجریان دخیل در اجرای پروژه ها و مراقبت و نگهداری از ساختمان ها به ویژه ساختمان های پرمخاطب از حوادثی مانند زلزله پیشگیری کرد.


انتهای پست/