عادل آذر درگذشت خبرگزاری ایلنا


عادل هازارد درگذشت

عادل آذر عضو سابق شورای اسلامی شهر در سن ۵۶ سالگی درگذشت.


به گزارش ایلنا، معاون مجلس هفتم شورای اسلامی، رئیس سابق دیوان محاسبات و رئیس سابق مرکز آمار ایران عادل آذر درگذشت.


عادل آذر متولد 1345 دهلران، دانشجوی دکتری مدیریت و از اعضای هیات علمی دانشگاه بود که به عنوان مشاور رئیس جمهور و رئیس موسسه آموزش عالی و پژوهش، مدیریت و برنامه ریزی منصوب شد. 13. دولتانتهای پیام/