ضعف بایدن در گفتگو با همتای چینی خود در مورد تایوان نشان دهنده پایان جهان تک قطبی است.


ضعف بایدن در گفتگو با همتای چینی خود در مورد تایوان نشان دهنده پایان جهان تک قطبی است.

رئیس جمهور آمریکا در مقاله ای در مجله اسپکتیتور، تایوان را در گفتگو با همتای چینی خود ضعیف توصیف کرد.


به گزارش ایلنا، مجله اسپکتیتور در مقاله ای به قلم فرانسیس سیمبا کارشناس ژئوپلیتیک نوشت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با همتای چینی خود شی جین پینگ در قبال تایوان ضعیف ظاهر شد.


این کارشناس افزود: گزارش‌های رسانه‌ها از محتوای گفت‌وگوی سیاستمداران نشان می‌دهد که شی جین پینگ از هشدار قاطع بایدن برای عدم مداخله در اوضاع تایوان دریغ نکرد، اما کاخ سفید ترجیح داد در متن به هشدار رهبر چین اشاره نکند. . از گفتگو.”


وی افزود: نباید انتظار داشته باشید که بایدن بپذیرد که شی جین پینگ او را فشار داده است.


در این مقاله آمده است: “به نظر می رسد این همان چیزی است که در گفتگوی طولانی آنها اتفاق افتاد و اگر کسی شک دارد که جهان تک قطبی به رهبری ایالات متحده به پایان رسیده است، این گفتگو تأیید آشکار آن است.”


این کارشناس ژئوپلیتیک معتقد است که چین ضعف و دودستگی را در آمریکا می بیند و کاهش محبوبیت بایدن به پایین ترین حد خود گواه این مدعاست.


انتهای پست/