این! مانند مامور کوپر که آنی را پس از مسابقه Miss Twin Peaks شکار می کرد ، شما گم شده به نظر می رسید. آیا می توانید به صفحه اصلی Decider.com بازگردید یا از نوار جستجوی زیر برای پیدا کردن آنچه که به دنبال آن هستید استفاده کنید؟