شوراي عالي تنظيم روابط قوا براي پذيرش دانشجوي دندانپزشكي در شوراي فرهنگي انقلاب اسلامي تفاهم نامه منعقد كند.


شوراي عالي تنظيم روابط قوا براي پذيرش دانشجوي دندانپزشكي در شوراي فرهنگي انقلاب اسلامي تفاهم نامه منعقد كند.

رئیس پژوهشکده علوم دندانپزشکی دانشگاه تهران گفت: راه ارتقای سلامت دهان و دندان در کشور افزایش تعداد دندانپزشکان نیست و باید بیمه معرفی شود.


به گزارش ایلنا، رضا مسائلی، رئیس موسسه تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه افزایش پذیرش سالانه دانشجویان دندانپزشکی به 30 درصد مربوط به بخش خصوصی نیست، گفت: فرهنگی تصمیم به افزایش ظرفیت دندانپزشکی گرفت قانون دانشجو. سنجش و پذیرش مصوب 19 فروردین 1392 مجلس و قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب 21 شهریور 1392.


وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در این قوانین حوزه هایی را که شورای عالی انقلاب فرهنگی می تواند در آن ورود کند مشخص کرده است و این حوزه کلی است نه جزئی. همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی طبق قانون نمی تواند برخلاف نظر کارشناس نهاد تخصصی مربوطه در مورد افزایش ظرفیت یک رشته تخصصی تصمیم گیری کند. بر اساس متن قانون تعیین ظرفیت دانشجو، این موضوع از وظایف شورای سنجش و پذیرش دانشجو می باشد. اگر شورای انقلاب فرهنگی باید ظرفیت پذیرش سالانه خود را مشخص می کرد، پس اساساً چرا مجلس شورای اسلامی قانون خاصی در این زمینه تصویب کرد؟


رئیس انستیتوی علوم دندانپزشکی دانشگاه تهران گفت: شایسته است مرجع عالی حل اختلاف موضوع ورود و انتصاب را تنظیم کند چرا که تصمیمات اتخاذ شده به طور جدی مأموریت وزارت بهداشت و آموزش پزشکی را خدشه دار می کند و می باشد. خلاف قانون اساسی است.” است.


همه می دانند که آموزش پزشکی در ایران افتخاری اجتناب ناپذیر برای کشور است و تصمیم برای افزایش 30 درصدی تعداد دندانپزشکان بدون در نظر گرفتن زیرساخت های لازم در زمینه های فرهنگی، دانشجویی، پژوهشی، آموزشی و رفاهی است. تجهیزات و آزمایشگاه آسیب های جبران ناپذیری به آموزش پزشکی وارد کرده و سطح آموزش پزشکی را به شدت در کشور کاهش می دهد.


رئیس پژوهشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: راه ارتقای سلامت دهان و دندان در کشور افزایش تعداد دندانپزشکان و معرفی خدمات بیمه ای و بیمه ای نیست، دندانپزشکی باید افزایش یابد تا مردم بتوانند هزینه ها را تامین کنند. از پوشش بیمه ای.”


انتهای پیام/