شرکت شهرداری قزوین در جلسه کمیسیون برنامه ریزی مجمع کلانشهرهای ایران


شرکت شهرداری قزوین در جلسه کمیسیون برنامه ریزی مجمع کلانشهرهای ایران

شهرداری قزاقستان در چهل و یکمین جلسه کمیسیون برنامه ریزی و سرمایه انسانی مجمع شهرداران کلانشهر ایران به میزبانی شهرداری کلانشهر کرمانشاه حضور یافت.


به گزارش ایلنا، چهل و یکمین جلسه کمیسیون برنامه ریزی و سرمایه انسانی مجمع کلانشهرهای ایران با حضور دبیرکل مجمع کلانشهرهای ایران، رئیس کمیسیون برنامه ریزی و سرمایه انسانی مجمع در تاریخ یکم تیرماه برگزار شد. 2010. سید حامد موسوی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی کلانشهر و توسعه سرمایه انسانی شهرداری های کلانشهرهای کشور برگزار شد.


این نشست که به همت شهرداری کلانشهر کرمانشاه برگزار شد، با هدف بررسی مسائل مربوط به سرمایه انسانی شهرداری برگزار شد.


معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین با اشاره به اینکه معاونت های برنامه ریزی رئیس و موتور محرکه مدیریت شهری هستند، گفت: مجموعه فعالیت های انجام شده توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی در چهار بخش مدیریت، سرمایه انسانی است. ، برنامه و بودجه، تحقیقات، پژوهش، نوسازی و تحول اداری در راستای سامان بخشیدن به امور شهری و تسهیل امور در تمامی حوزه های شهرداری انجام می شود.


سید حامد موسوی افزود: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی در مدیریت شهر کاسوینا ماموریت اصلی دارد و در سطح وسیع تری مانند کشتی های حیاتی شهرداری کاسوینا به شهر قزاقستان خدمات رسانی می کند.


وی ادامه داد: یکی از مهمترین ماموریت های یک معاونت برنامه ریزی علاوه بر تدوین برنامه و بودجه و اصلاح روند تشکیلات سازمانی، توجه ویژه به نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه شهرداری بوده است. آموزش و ظرفیت سازی و … انجام شده است.


در این نشست به بررسی تاثیر قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده بر درآمد شهرداری ها، بررسی روند سازمان ها و درآمدهای مرتبط و نظام برنامه ریزی و معرفی مسائل مربوط به سرمایه انسانی شهرداری از جمله تغییرات دستمزد و حقوق و وضعیت سرمایه انسانی پرداخته خواهد شد. . شهرداری های سازمان های تابعه مواد 84 و 54 در خصوص عدم تصویب آیین نامه استخدامی شهرداری، احکام آتش نشانی و تغییر وضعیت ایثارگران بحث و تبادل نظر کردند.


انتهای پیام/