سکته مغزی: آزمایش هایی برای درمان های جدید در زنان کمتر دیده می شود


از

یک بیمار 81 ساله برای تشخیص سکته مغزی از طریق تزریق اسکن مغزی مورد آزمایش قرار می گیرد

گروه BSIP / تصاویر آموزشی / تصاویر جهانی از طریق گتی ایماژ

آزمایشات بالینی برای آزمایش درمان سکته مغزی زنان کافی را شامل نمی شود ، نابرابری که می تواند مانع تلاش برای ایجاد درمانهای بهتر شود.

در سطح جهان ، سالانه حدود 14 میلیون نفر دچار سکته مغزی می شوند و زنان حدود 48 درصد موارد را تشکیل می دهند. اما زنان در آزمایشات بالینی برای آزمایش درمان های جدید ، کم حضور هستند.

شریل کارسل از م Instituteسسه جورج برای سلامت جهانی در استرالیا و همکارانش 281 مطالعه سکته مغزی را در سراسر جهان مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند که هر کدام شامل …

دیدگاهتان را بنویسید