سند راهبردی فضای مجازی 39 اقدام کلیدی را تایید کرد


    سند راهبردی فضای مجازی 39 اقدام کلیدی را تایید کرد

نمایندگان شورای عالی فضای مجازی پس از بررسی سند راهبردی فضای مجازی کشور، 39 اقدام کلیدی در این حوزه شامل اقتصاد دیجیتال، نظام پولی، رمزارزها و فناوری های مالی را تصویب کردند.


به گزارش ایلنا، جلسه شورای عالی فضای مجازی عصر امروز سه شنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی با حضور اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد.


نمایندگان شورای عالی فضای مجازی پس از بررسی سند راهبردی فضای مجازی کشور، 39 اقدام کلیدی در این حوزه شامل اقتصاد دیجیتال، نظام پولی، رمزارزها و فناوری های مالی را تصویب کردند.

همچنین مقرر شد دستگاه های متولی اجرای این تفاهم نامه ها حداکثر ظرف مدت 3 ماه مطالب مورد نظر را به مرکز مدیریت فضای مجازی دولتی تحویل دهند.


انتهای پیام/