سلامت دهان در آمریکا: پیشرفت‌ها و چالش‌ها


گزارش جدیدی از مؤسسه ملی بهداشت، نقشه راهی در مورد چگونگی بهبود سلامت دهان و دندان در کشور ارائه می دهد. این گزارش که توسط مؤسسه ملی تحقیقات دندانپزشکی و جمجمه صورت (NIDCR) NIH منتشر شده است، بر اهمیت سلامت دهان و دندان و چالش‌هایی برای ایجاد دسترسی عادلانه‌تر به خدمات بهداشت دهان تاکید می‌کند. نقش‌های بالقوه بشردوستانه سلامت از جمله اعطای کمک هزینه و مشارکت در سیاست در مورد دسترسی به بیمه، آموزش بهداشت جامعه، و خدمات دندانپزشکی مبتنی بر مدرسه برجسته شده‌اند.

رژیم لاغری سریع