سلامتی را عاقلانه انتخاب کنید – یک سری – تعیین ارزش سلامتی (به حداکثر رساندن ارزش برای شما!)

سلامتی مفهومی جامع است که از ابعاد متعددی تشکیل شده است که هر کدام ارزش متمایز خود را دارند. و می خواهید ارزش تلاش های سلامتی خود را به حداکثر برسانید، درست است؟

استراتژی‌ها و شیوه‌های سلامتی که به کار می‌گیرید باید به گونه‌ای طراحی شوند که حداکثر سود را به شما ارائه دهند. آنها باید طوری طراحی شوند که به شما کمک کنند تا سلامت و تندرستی خود را حفظ یا بهبود بخشید تا بتوانید زندگی خوبی داشته باشید. این را می توان با شناسایی خطرات سلامتی، افزایش آگاهی و دانش، پیشگیری یا به تاخیر انداختن شروع بیماری، تمرکز بر زندگی سالم و تلاش برای رفاه انجام داد.

هدف رویکرد انتخاب عاقلانه سلامتی این است که به شما کمک کند تا استراتژی‌ها و شیوه‌های مرتبط با سلامتی را شناسایی کنید که هم‌افزایی بین علایق اصلی شما و سلامت و تندرستی بهینه را کشف کرده و از آن استفاده کنید. آنها عبارتند از:

* انگیزه خود را برای تلاش برای سلامتی و تندرستی بهینه تقویت کنید

* کمک به تغییر سبک زندگی به سمت یک سبک زندگی بهینه برای سلامتی و رفاه

* به حفظ بهترین شیوه های سلامت فعلی خود کمک کنید

هر یک از ابعاد سلامتی شامل انواع مداخلاتی است که می توانید از آنها بهره ببرید. این مداخلات را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

* مداخلاتی که به عوامل خطر خاص، از جمله پیشگیری می پردازند – این مداخلات شامل مداخلات با عوامل خطر خاص است که بر یک بیماری خاص، مانند بیماری قلبی، یا یک عامل خطر برای بیماری ها، مانند عوامل خطر قلبی عروقی تمرکز دارد.

* مداخلاتی که بر روی مسائل خاص سلامت و تندرستی مانند تاب آوری، مثبت بودن، نقاط قوت، استرس، مدیریت وزن، تغذیه، فعالیت بدنی و غیره تمرکز دارند.

* مداخلاتی که فرصت‌های توسعه شخصی و حرفه‌ای را در زمینه‌هایی که به زندگی مطلوب یا زندگی خوب کمک می‌کنند، مانند:

انتخاب عاقلانه سلامتی به شما راهنمایی می‌کند تا مراحل مناسبی را که برای تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد شناسایی، انتخاب، اجرا، و ارزش استراتژی‌ها، مداخلات و ابزارهای مناسب سلامتی نیاز دارید، بگیرید. تعیین ارزش برای هر استراتژی، مداخله یا ابزار می تواند بر اساس دسترسی، قیمت، کیفیت، اثربخشی، کارایی استفاده و همسویی مداخله یا ابزار با علایق، ارزش ها و باورهای فرد باشد. اثربخشی ممکن است بر اساس تغییرات بالینی یا رفتاری اثبات شده یا معیارهای مرتبط با نتیجه باشد. شما به تنهایی ارزش را تعیین می کنید.

سلامتی باید به شما کمک کند تا بر تمام عوامل تعیین کننده سلامت و رفاه شما تأثیر بگذارد. حفظ سلامتی و ارتقای سلامتی شما کمک قابل توجهی به کیفیت زندگی شما می کند.

انتخاب عاقلانه استراتژی‌های سلامتی بر اساس ارزشی که برای شما ارائه می‌کنند، مطمئناً بهترین اقدام است. اتخاذ تصمیمات سلامتی بر اساس ارزش ها یک استراتژی محکم و پایدار برای مدت طولانی است. سلامتی یک استراتژی است که باید در درازمدت آن را دنبال کنید.

اطمینان حاصل کنید که هر استراتژی سلامتی که پیاده‌سازی می‌کنید مبتنی بر ارزش است و بر اساس آن چیزی است که شخصاً برای شما منطقی‌تر است. به حداکثر رساندن رفاه شما هنری است که مبتنی بر دانش علم موجود است. این هنری است که با راهنمایی انتخاب سلامتی عاقلانه می توانید با موفقیت در آن تسلط پیدا کنید.