سلاح های وعده داده شده در اوکراین به موقع تحویل داده می شود


سلاح های وعده داده شده در اوکراین به موقع تحویل داده می شود

صدراعظم آلمان تاکید کرد که سری تسلیحات وعده داده شده به موقع به اوکراین تحویل داده خواهد شد.


به گزارش خبرگزاری ایلنا آلمان به نقل از خبرگزاری آلمان، «اولاف شولتز» تاکید کرده است که سری تسلیحات وعده داده شده به موقع به اوکراین تحویل داده می شود.


شولتز گفت: «آلمان قصد دارد کیف را به پرتابگرهای موشکی و سامانه‌های ضد موشکی که قادر به نجات اودسا یا کیف هستند، مجهز کند.


وی تاکید کرد که این تسلیحات قبل از تکمیل آموزش نظامیان اوکراینی برای استفاده از موشک تحویل داده نخواهد شد، اما زمان آن را مشخص نکرد.


آلمان پیش از این اعلام کرده بود که قصد دارد نارنجک انداز خودکششی هپارد، هویتزر، موشک های ضد هوایی و موشک های مارس را به اوکراین عرضه کند.

انتهای پیام/