سقوط F-14 / هر دو خلبان سالم هستند


سقوط F-14 / هر دو خلبان سالم هستند

F-14 به دلیل نقص فنی سقوط کرد و خوشبختانه تلفات جانی نداشت.


به گزارش ایلنا، روابط عمومی پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان از سقوط یک فروند هواپیمای اف 14 صبح امروز به دلیل نقص فنی خبر داد. این سانحه تلفات جانی نداشت و خلبان این جنگنده که یکی از کاپیتان های نیروی هوایی بود در تصمیمی به موقع و ماهرانه جان خود و خلبان دیگر را نجات داد و خوشبختانه هر دو خلبان محترم بودند. پرواز در سلامت کامل استانتهای پیام/