سفیر مالی با امیر عبداللهیان خداحافظی کرد


سفیر مالی با امیر عبداللهیان خداحافظی کرد

سفیر جمهوری مالی در جمهوری اسلامی ایران امروز در پایان ماموریت خود با وزیر امور خارجه خداحافظی کرد.


به گزارش ایلنا، سفیر جمهوری مالی در جمهوری اسلامی ایران در پایان ماموریت خود در کشورمان با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و خداحافظی کرد.


انتهای پست/