سفر پلوسی به تایوان تهاجم به خاک چین است


سفر پلوسی به تایوان تهاجم به خاک چین است

سردبیر سابق گلوبال تایمز چین از ارتش این کشور خواست هواپیمای رئیس مجلس نمایندگان آمریکا را ساقط کند.


به گزارش ایلنا، به نقل از فاکس نیوز، سردبیر سابق روزنامه چینی گلوبال تایمز از ارتش این کشور خواست هواپیمای نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا را ساقط کنند.


هو جیجین، سردبیر سابق این روزنامه، سفر مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان را «تهاجم» خواند.


وی همچنین گفت که اگر هواپیمای پلوسی از تغییر مسیر خود از تایوان خودداری کند، ارتش باید آن را ساقط کند.


انتهای پست/