ساکت: ما موریس را از بین 123 مربی انتخاب کردیم


ساکت: ما موریس را از بین 123 مربی انتخاب کردیم

مدیرعامل باشگاه سپاهان از شرایط این تیم صحبت کرد.


به گزارش ایلنا، محمدرضا ساکت سپاهان در حاشیه دیدار تدارکاتی سپاهان با خوشه طلایی درباره انتخاب موره به عنوان سرمربی طلایی پوشان اظهار داشت: پس از جدایی نویدکیا 123 مربی را بررسی و تماس تصویری برقرار کردیم. با حدود 23 مورد از آنها و در نهایت برای کیفیت و سابقه عملکرد آنها مورایس را انتخاب کردیم. مورائیس ابتدا به مدت سه روز مخفیانه به اصفهان آمد و قبل از همکاری با سپاهان می خواست از اصفهان دیدن کند.


وی افزود: اولین چیزی که مورایس به آن نگاه کرد برنامه راهبردی باشگاه بود و می خواست برنامه ها و زیرساخت های باشگاه را ارزیابی کند. وی در پایان از برنامه راهبردی باشگاه نیز تمجید کرد.


ساکت افزود: مورایس یک روز کامل را در دفتر مدیریت گذراند و فیلم بازی تیم را مرور کرد و مقدار زیادی فیلم تیم را با خود برد. او همچنین لیستی از بازیکنان تیم اصلی تهیه کرد تا تعدادی از آنها را به تمرین دعوت کند. از آنجایی که دید سپاهان و دید او با هم سازگار بود، این مربی تصمیم گرفت با این گروه همکاری کند.


مدیرعامل باشگاه سپاهان بر انتخاب بازیکنان سپاهان بر اساس نظر سرمربی تاکید کرد و گفت: او از ابتدا هر بازیکنی را با بررسی و ارزیابی همه جوانب انتخاب می کند و فلسفه خود را در گروه فنی باشگاه ترسیم می کند. صراحتا اعلام می کنم جوسازی در فضای مجازی علیه باشگاه سپاهان و این مربی بزرگ اشتباه می کند. مورایس فردی دقیق و فنی است و شایسته این مربی و سپاهان نیست که شخص دیگری را به عنوان سرمربی تیم قفل کنند. بازیکنی را آوردیم که در تست پزشکی مصدومیت جزئی داشت و طبق گفته کارشناس پزشکی 10 روز دیگر آماده می شد اما مورایس او را قبول نکرد.


وی تصریح کرد: چارچوب کار تیمی بر اساس نظر این سرمربی بسته شده و احتمالا دوباره اقدام خواهیم کرد. همچنین مورایس از پیشرفت تیم در اردوی ترکیه بسیار راضی بود.


ساکت همچنین شایعه استفاده مورایس از سپاهان به عنوان سکوی پرتاب را رد کرد و افزود: مورایس قبلاً از سکوی پرتاب خود بازدید کرده است. او در این سطح نیازی ندارد که سپاهان سکوی پرتاب او باشد.


انتهای پیام/