سامانه صدور مجوز نمایش راه اندازی شد


سامانه صدور مجوز نمایش راه اندازی شد

«سیستم صدور مجوز اجرا» با هدف سرعت بخشیدن و اجرای دقیق نمایشنامه ها در 25 جولای 1401 دوباره راه اندازی شد.


به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، «سامانه صدور مجوز اجرا» به منظور تسریع و شفاف سازی روند اجرای طرح ملی دولت الکترونیک و همچنین تسهیل فرآیند راه اندازی شده است. . وظایف محول شده بر این اساس، از تاریخ (04/04/404) با ثبت نام در سامانه به نشانی sso.farhang.gov.ir، مجوز پخش تمامی نمایش‌ها صادر می‌شود. متقاضیان در هنگام ورود به سایت اجرا شده باید یکی از دو راه را برای «درخواست قانونی» از مراجعین دولتی و سازمانی و «درخواست واقعی» از سایر هنرمندان تئاتر انتخاب و تکمیل کنند.


ثبت کلیه تئاترهای دولتی اعم از داروها، سازمان ها، مؤسسات و دستگاه های دولتی تحت پوشش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سراسر کشور و در اماکن و محیط ها، طی نامه ای از مقام بالاتر و مطابق مقررات شرایط و ضوابط اساسنامه آن.


مدیران تئاترهای عمومی برای معرفی نماینده خود در قالبی که به تایید شورای ارزشیابی و نظارت بر تئاتر رسیده باشد، معرفی نامه ارسال کنند و نماینده خود به آنها نامه کاربری و رمز عبور مشخصی اختصاص دهد.


در این زمینه لازم است موسسات فرهنگی و هنری دائمی و چند منظوره با شناسه ملی در آن سامانه ثبت نام کنند.


انتهای پست/