سازمان بازرسی به ماجرای مفقود شدن تابلوی کاخ گلستان باز شد


سازمان بازرسی به ماجرای مفقود شدن تابلوی کاخ گلستان باز شد

پس از انتشار عکس‌هایی از پرتره مظفرالدین شاه قاجار که در حراجی کریستیز انگلستان فروخته شد و جای خالی این تابلو بر روی دیوارهای کاخ گلستان تهران، سازمان بازرسی کل کشور پرونده و تحقیقاتی را آغاز کرد. در این راستا آغاز کرده است.


به گزارش ایلنا، با اشاره به روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، بازرس کل ورزش، جوانان و امور گردشگری سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه بازدید از کاخ گلستان اظهار داشت: اخیرا موضوعات مطرح شده در رابطه با مفقود شدن بازرسی کل تصویر رنگ روغن مظفرالدین شاه توسط کمال الملک معروف در تالار درخشان کاخ گلستان.


لوکمان کیاپاشا گفت: بر اساس اظهارات در این خصوص وی به کاخ آمد و از مدیر مجموعه و همچنین مدیرکل موزه های وزارت میراث فرهنگی و گردشگری توضیح خواست و با توجه به پاسخ های دریافتی، تشکیل برنامه تحقیق و تفحص در دستور کار قرار دارد.


وی بیان کرد: علاوه بر بررسی ادعاهای مطرح شده و توضیحات مدیرکل موزه های وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، مقرر شد اقدامات لازم برای بازگرداندن اثر مذکور مطابق با قوانین بین المللی انجام شود.


بازرس کل ورزش، جوانان و امور گردشگری سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه از محل نگهداری آثار دیگر و همچنین آب انبار کاخ نیز بازدید شد، افزود: یکی از مواردی که در سازمان بازرسی مورد توجه قرار گرفت. در این بازدید نحوه و شرایط نگهداری آثار و همچنین اشیاء تاریخی بودن آن ها نیز در این خصوص توضیح داده شد.


انتهای پست/