سابقه کیفری اکثر گزارش های ارائه شده به قوه قضاییه مجلس نامشخص است


سابقه کیفری اکثر گزارش های ارائه شده به قوه قضاییه مجلس نامشخص است

دادستان کل کشور گفت: با دستور رئیس کل دادگستری دو شعبه در دادگاه و دادسرا برای رسیدگی به پرونده های ارجاعی از مجلس در قالب ماده 234 آیین نامه داخلی کشور تشکیل شده است. مجلس، تحقیق و نظارت. ”


به گزارش ایلنا، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور با اشاره به پرونده های ارجاع شده به دستگاه قضایی مجلس شورای اسلامی، گفت: اصلاحات گسترده تری صورت گرفته و امیدواریم این موضوع هر چه زودتر حل شود.


منتظری افزود: گزارش های ارسالی به قوه قضائیه بر اساس ماده 234 آیین نامه داخلی دیوان، تحقیق و تفحص و نظارت مجلس برای رسیدگی در چارچوب قانونی به شعبه ارجاع شده است.


وی گفت: یکی از مشکلات ما این است که تعداد قابل توجهی از گزارش هایی که مجلس به قوه قضائیه ارائه می کند، گزارش هایی است که سوابق کیفری آنها کاملا مشخص نیست و از نظر قضایی توسط قاضی رعایت می شود. علائم ارتکاب جرم طبق تشریفات مقرر در قانون انجام نشده است.


آقای منتظری تاکید کرد: بنابراین نمایندگان پارلمان اروپا این فرصت را دارند که از منظر نمایندگی خود به یک موضوع نگاه کنند و آن را یک تخلف قابل تعقیب تلقی کنند. اما قاضی در رسیدگی به گزارش در قوه قضائیه، عملی را که قانون در گزارش مقرر کرده است، انجام می دهد و هر جا که طبق قانون جرم محسوب شود، می تواند تصمیم بگیرد.


دادستان کل کشور گفت: امیدواریم مجلس توجه بیشتری به این موضوع داشته باشد اما در گفت وگو با رئیس کمیته اصلی دهه نود مجلس درخواست کردم که یکی دو نفر از قضات حتی قاضی بازنشسته باشند.


وی افزود: البته با حضور مستشارانی مانند قضات و نمایندگان مجلس پس از ارسال گزارش به قوه قضائیه با آن برخورد می شود.


منتظری که با خانه ملت صحبت می کرد، بخشی از تاخیر در دادرسی را طبیعی دانست و گفت: بار قوه قضائیه حتی در مواردی که قانون باید خارج از نوبت رسیدگی شود، بسیار زیاد است. بخش دوم مربوط به پیچیدگی پرونده های جدی از یک دستگاه است و قاضی باید فوراً بررسی کند و تصمیم بگیرد.


دادستان کل کشور گفت: یکی دیگر از واقعیت هایی که تا حدودی عملکرد قوه قضائیه را با مشکل مواجه کرده است، کمبود شدید نیروی انسانی و دستگاه قضایی است. متأسفانه بار سنگینی بر دوش قضات و شعب است و اکنون در برخی از حوزه های مهم دادسرا و قوه قضائیه پرونده های بزرگی وجود دارد که نمی توان از قاضی انتظار رفع تأخیر را داشت، اما همچنان وظیفه داریم به همان اندازه این کار را انجام دهیم. تا حد ممکن. هر چه زودتر از آنها مراقبت کنید.انتهای پیام/