روزانه بین 250 تا 500 میلیارد ریال سوخت از هرمزگان قاچاق می شود.


به گزارش ایلنا از بندرعباس، مجتبی قهرمانی در نشست خبری هفته قوه قضائیه گفت: در سال های اخیر عده ای می گویند معیشت مردم از این طریق تامین می شود.

وی ادامه داد: اکنون که آثار مخرب قاچاق سوخت در حال بروز است، این نگرش ضعیف شده و مردم خواستار برخورد و پیشگیری از این نوع قاچاق هستند.

قهرمانی افزود: هم اکنون دولت و استاندار هرمزگان برای مقابله با پدیده تلاش می کنند و باید پیشگیری، مقابله و سیاست گذاری در این حوزه همزیستی داشته باشد.

رئیس دادگاه هرمزگان افزود: یکی از پیامدهای مخرب قاچاق سوخت، مالی و دیگری تلفات جانی در تصادفات خودروهای سوختی است و اخیرا شاهد تصادف و سوختگی این خودروها بوده ایم.

وی خاطرنشان کرد: در این تصادفات رانندگی 43 هزار و 43 نفر کشته شده اند و بیشترین آسیب به پدیده ایجاد درگیری و فاصله طبقاتی است به طوری که در یک روستا فردی که در زمینه قاچاق سوخت فعالیت می کند میلیاردر می شود و دیگری میلیاردر می شود. در زمینه قاچاق سوخت با همین شرایط.

قهرمانی گفت: به همین ترتیب نوجوانان و جوانان وارد عرصه شده اند، درس نخوانده و به آینده خود فکر نکرده اند، اما هرمزگان در آینده نیازمند نیروهای ماهر و متخصص است.

به گفته رئیس کل دادگستری هرمزگان، در صورت ادامه این روند تا چهار تا پنج سال آینده نیروی تخصصی در استان نخواهیم داشت.

وی گفت: حجم کار به قدری سنگین است که با همه اقداماتی که انجام داده ایم نمی توانیم امتیاز قابل قبولی را کسب کنیم و معتقدیم علاوه بر پیشگیری و سیاست گذاری باید با هم همکاری کنیم.

قهرمانی افزود: این تهدید می تواند به فرصت تبدیل شود و این افراد از بانک سوخت استفاده کنند و به جای اینکه درآمد به جیب 40 تا 50 نفر برود به نفع همه مردم باشد.

رئیس دیوان عالی هرمزگان بیان کرد: برای این منظور توصیه می کنیم استان علاوه بر گازوئیل یارانه ای، این سوخت را به صورت رایگان عرضه کند.