رسانه ها باید زبان مردم برای ارائه مشکلات به مسئولان باشند


رسانه ها باید زبان مردم برای ارائه مشکلات به مسئولان باشند

دادستان مرکز استان گلستان گفت: رسانه ها زبان مردم هستند و باید مشکلات مردم را بدون حاشیه سازی منعکس کنند.


به گزارش ایلنا گلستان، محمود سپنالو با تاکید بر نقش مهم رسانه ها در توسعه و سلامت جامعه گفت: متاسفانه امروز در استان شاهد هستیم که برخی رسانه ها به جای اینکه به رسالت اصلی خود که تبیین و تبیین است عمل کنند. انعکاس اخبار به دست قضات و مدیران در مناصب سپرده شده است و از اطلاعاتی که در اختیار دارند به عنوان اهرمی برای باج گیری مقامات استفاده می کنند.


دادستان اسپانول افزود: رسانه ها گاهی اوقات به جای هدایت ذهن رهبران به حل مشکلات، جسارت رهبران را به حدی می گیرند که رهبران از ترس به حاشیه رانده شدن توسط رسانه ها از اقدام و ابتکار خودداری می کنند.


دادستان اسپانلو با تاکید بر اینکه رسانه ها نباید جایی برای لابی گری و اخاذی داشته باشند، افزود: اینکه رسانه ها به بهانه گزارش فساد تلاش می کنند به اهداف خود دست یابند، غیرقابل قبول است و رسانه ها باید بر اساس جایگاه و چارچوب خود هدایت شوند. توضیح فنی مشکلات، و بیانیه باید برگردانده شود.


اسپانلو ادامه داد: مردم با بیان اینکه از افشاگران فساد حمایت می کنیم باید اسناد و مدارک تخلف را به دادستان ارائه کنند و تا زمان اثبات جرم از انتشار آن خودداری کنند.


دادستان مرکز استان گفت: موضوعات مهم و محوری در استان به قدری زیاد است که نیازی نیست رسانه ها برای دیدن آنها به حاشیه بروند و همچنین از گزارش هایی که به آگاهی دادستان ها از حقوق مردم کمک می کند استقبال می کنیم زیرا در پرونده ها . مانند اینترنت روستای خیرات گرگان، سمعک مدرسه روستای توحید 2 یا حل وضعیت گوزن زرد ایران پس از گزارش رسانه ها وارد شدیم.


دادستان مرکز استان از تشکیل پرونده برای افرادی که با شایعه پراکنی فضای روانی جامعه را ملتهب می کنند، خبر داد و گفت: رسانه هایی که با شایعه سازی فضای روانی استان را ملتهب می کنند باید تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.


انتهای پست/