رسانه ملی برای دفاع از انقلاب هزینه نکرده است


رسانه ملی برای دفاع از انقلاب هزینه نکرده است

یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری گفت: از اول انقلاب تاکنون تجربه مدیریت را روایت و تثبیت نکرده ایم. در هر دولت و دوره ای از انقلاب تا کنون پیشرفت داشته ایم و حرکت و انقلاب عمومی جامعه رو به جلو است، اما رسانه ای برای دفاع از انقلاب نداریم، حتی رسانه ملی هم برای دفاع از آن هزینه نمی کند. انقلاب


به گزارش خبرنگار ایلنا، آیت الله اراکی عضو پانزدهمین مجمع عمومی خبرگان جامعه اسلامی مهندسین درباره نقش مردم و تشکل ها در تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی گفت: اساساً آنچه از منابع اسلامی استفاده می کنیم. ارکان مشروعیت و قدرت


وی ادامه داد: مشروعیت یعنی صداقت دولت، هر قدرتی ایجاد شود باید عادلانه باشد. عدالت یا مشروعیت در نظام اسلامی به خواست خدا و اذن خداوند سرچشمه می گیرد، زیرا حاکمیت در نزد اسلام، برای خداوند متعال است. هر حکومتی در هر نظامی باید از یک نقطه شروع کند و آن نقطه حق مسلم حاکمیت است.


یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: نگاه ما به خدای متعال در مکتب اسلام با مسیحیت امروزی و غربی ها متفاوت است. ما خدا را تنها به عنوان خالق نمی دانیم، زیرا بر اساس این دیدگاه، نقش خداوند متعال پس از خلقت جهان پایان می یابد. در همین بحث خلقت خدای متعال، بین ما و آنها اختلاف است، قرآن تأکید می کند که خدا فقط خالق نیست، خالق و حاکم است و فرمان فقط از اوست. . در اصل، صفت ولایت الهی، صفت سیادت و فرمانروایی و فرمانده امر است و این فرمانده، صاحب امر مقدس است.


آیت الله اراکی گفت: منشأ مالکیت، خلاقیت است که هر دو از اقتصاد و سیاست ریشه یکسانی دارند. از نظر شیعه می گوییم خداوند باید به امام اجازه دهد.


وی ادامه داد: حاکمیت دو منبع است یا اختیاری یا حق و در قرآن این نگاه به حق محوری است. در مالکیت فکری، اگر کسی ایده ای را خلق کند، مالک آن ایده است، زیرا خالق آن ایده و اندیشه است.


یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: باید در نظام اسلامی مشروعیت به انسان داده شود تا دوران سلطنت او بر حق مستند شود. این به تنهایی برای اجرای این ماده کافی نیست.


وی با اشاره به عامل قدرت در حکومت داری گفت: در قرآن عامل قدرت اشتراک اراده ها است.


آیت الله اراکی گفت: پیمان اطاعت به تنهایی کافی نیست، در قرآن بر پیمان پیروزی تاکید شده است. عناصر پیروزی در جامعه در زندگی دنیوی وفای به این دو عهد است. در اسلام و قرآن در مورد حاکمیت، قدرت، جامعه و… مطالب زیادی آمده است.


وی ادامه داد: سازماندهی نیروها و اراده مردم در راستای اهداف دولت یا در راستای اهداف سازمان است. یک سازمان می تواند هم عنصر اطاعت و هم پیروزی حاکمیت را فراهم کند تا اراده در اطراف تیم و رهبری جمع شود.


آیت الله اراکی گفت: از اول انقلاب تاکنون تجربه رهبری را روایت و تثبیت نکرده ایم. ما در هر دولت و دوره ای از انقلاب تاکنون پیشرفت داشته ایم و حرکت و انقلاب عمومی جامعه رو به جلو است، اما رسانه ای برای دفاع از انقلاب نداریم، حتی رسانه ملی هم نیست که برای دفاع از انقلاب هزینه کند. .


وی بیان کرد: جامعه مهندسین اسلامی باید در هر حوزه ای که مربوط به حکمرانی است ورود پیدا کند و تئوری ارائه کند.


انتهای پیام/