رئیس: موسسات مالی ناسالم باید سازماندهی و برون سپاری شوند


رئیس: موسسات مالی ناسالم باید سازماندهی و برون سپاری شوند

رئیس جمهور تاکید کرد: با تکیه بر همسان سازی قانونی، موسسات اعتباری که با فعالیت های ناسالم موجب افزایش نقدینگی و تورم در کشور می شوند، هر چه سریعتر ساماندهی و اعطا شوند.


به گزارش ایلنا، بانک مرکزی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی کشور که عصر سه شنبه به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی و در پی درخواست رئیس کل کشور برای ساماندهی بانک ها و موسسات اعتباری برگزار شد، گزارشی از سیاست ها و برنامه ها ارائه کرد. پیشنهاد ساماندهی نظام بانکی ساماندهی موسسات اعتباری با فعالیت ناسالم و غیرسازنده تضمین شده است.


رئیس‌جمهور در این خصوص تاکید کرد: با تکیه بر همسان‌سازی‌های قانونی، موسسات اعتباری که با فعالیت‌های ناسالم موجب افزایش نقدینگی و تورم در کشور می‌شوند، هر چه سریع‌تر ساماندهی و اعطا شوند.


بانک مرکزی نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات موثر برای مدیریت بازار ارز که منجر به روند کاهشی نرخ ارز در روزهای اخیر شده است، ارائه کرد.


این اقدامات با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی روسای سه قوه بانک مرکزی به منظور کنترل و مدیریت نرخ ارز انجام شد. در این جلسه مقرر شد بانک مرکزی با همکاری قوه قضائیه و سایر نهادهای ذیربط به مدیریت بازار برای کاهش و افزایش غیرواقعی بیشتر نرخ ارز در بازار غیررسمی ادامه دهد. .


انتهای پست/