رئیس شورای سیاستگذاری صنعت چاپ انتخاب شد


رئیس شورای سیاستگذاری صنعت چاپ انتخاب شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی یاسر احمدوند را به عنوان رئیس هیات مدیره ملی صنعت چاپ (تدوین سیاست) منصوب کرد.


به گزارش ایلنا، با حکم محمد مهدی اسماعیلی، یاسر احمدوند به عنوان رئیس شورای مدیریت (سیاست گذاری) صنعت چاپ کشور منصوب شد.


وی با استناد به ماده ۲ آیین نامه هیات مدیره صنعت چاپ دولتی این دستور را به یاسر احمدوند صادر کرده است.

در بخشی از این حکم آمده است: با عنایت به تجارب ارزشمند فرهنگی و اجرایی جناب عالی، امید است با استفاده از تمامی توانمندی ها و تجربیات متخصصین صنعت چاپ و نشر و بررسی شرایط و جایگاه صنعت چاپ ملی و با سیاست دوراندیشانه و برنامه ریزی میان مدت و در بلند مدت شاهد اجرای اهداف و سیاست های هدایتی، حمایتی و نظارتی و شکوفایی، تقویت و توسعه فرهنگی و اقتصادی صنعت راهبردی چاپ و نشر خواهیم بود. “


انتهای پست/