ذهن آگاهی و عدالت شفابخش – اعانه دهندگان در سلامت


برنامه ذهن آگاهی و عدالت شفای بنیاد کاتالی میزبان بحثی با شرکای دریافت کننده کمک هزینه بود تا ارتباط بین شفا، تحول جمعی و قدرت سازی را بررسی کند. این گفتگو بر نیاز به منابع معنادار تمرکز حواس و کار شفابخش عدالت که توسط سیاه پوستان و بومیان و همه جوامع رنگین پوست رهبری می شود، تاکید کرد.

رژیم لاغری سریع