ذخایر آب این ایالت به 26 میلیارد متر مکعب رسید


ذخایر آب این ایالت به 26 میلیارد متر مکعب رسید

آمار اداره اطلاعات و داده های آب ایالتی نشان می دهد که با گذشت 269 روز از سال آبی، میزان کل آب در مخازن سدهای دولتی تا 28 ژوئن (سال آبی 1400-1401) به حدود 26.19 میلیارد رسیده است. متر مکعب نسبت به مدت مشابه در سال 5 درصد کاهش آب دارد.


به گزارش ایلنا وزارت نیرو، فیروز قاسم زاده، مدیرکل دفتر اطلاعات و داده های آب سازمان آب گفت: بررسی وضعیت ورودی سدهای دولتی نشان می دهد که ورودی مخازن آب در سال آبی جاری به ۲۷ میلیارد و ۱۷۰۰ میلیون رسیده است. . مترمکعب نسبت به مدت مشابه سال قبل 3 درصد افزایش بدهی.


وی افزود: میزان پر شدن سد زاینده رود در استان اصفهان، سدهای استان تهران، سدهای استان خوزستان و سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه تقریباً 30 درصد، 34 درصد است. به ترتیب 56.7 درصد و 68 درصد.


مدیرکل دفتر اطلاعات و داده های آب کشور خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده برای گذراندن فصل گرما پیش رو بدون استرس، رعایت الگوی مصرف بهینه مردم عزیز بسیار مفید خواهد بود.


انتهای پیام/