دیدار سفیر جدید ایران با رئیس جمهور لبنان


دیدار سفیر جدید ایران با رئیس جمهور لبنان

سفیر جدید ایران در لبنان با رئیس جمهور این کشور عربی دیدار و رایزنی کرد.


به گزارش ایلنا، مجتبی امانی سفیر جدید ایران که از اواخر هفته گذشته مسئولیت سفارت ایران در لبنان را بر عهده گرفت، با میشل عون رئیس جمهور لبنان دیدار و رایزنی کرد.


در این دیدار مجتبی امانی استوارنامه خود را تقدیم رئیس جمهور لبنان کرد.

امانی چند روز پیش در دیدار با وزیر خارجه لبنان رونوشت استوارنامه خود را به رئیس جمهور این کشور عربی تسلیم کرد.


انتهای پست/