دیدار دوستانه تیم امید و پیکانا لغو شد


دیدار دوستانه تیم امید و پیکانا لغو شد

دومین بازی دوستانه تیم امید و پیکان قرار بود امروز برگزار شود که این بازی دوستانه لغو شد.


به گزارش ایلنا و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دیدار دوستانه تیم امید ایران و پیکان به دلیل عدم همکاری باشگاه ها با تیم امید در تامین بازیکن و نبود بازیکن کافی برای این تیم لغو شد. بازی دوستانه


قرار بود یک گروه در بازی با پرسپولیس و گروهی دیگر در بازی با پیکان به میدان بروند اما به دلیل کمبود بازیکن، بازی با پیکان برگزار نشد و این بازی که قرار بود در روز دوم برگزار شود. زمین مرکز ملی فوتبال لغو شد.


انتهای پست/