دیدار اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با قالیباف


دیدار اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با قالیباف

سخنران در جلسه کمیسیون بهداشت هفته آینده شرکت خواهد کرد.


به گزارش ایلنا، دستور کار کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در هفته آینده به شرح زیر ابلاغ شد.


دوشنبه:


بررسی بودجه جمعیتی سال 1401


به رسیدگی به مسائل مربوط به کمیته بهزیستی و توانبخشی ادامه دهید


ادامه گزارش معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص نحوه معرفی کار پزشکان عمومی کشور با حضور روسای بیمه های اجتماعی و بیمه سلامت، مسئولان بیمه های اجتماعی و خدمات درمانی. از نیروهای مسلح نیروها، برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس و کارشناسان


سهشنبه:


نشست مشترک اعضای کمیسیون با رئیس مجلس شورای اسلامی قالیباف.انتهای پیام/